3.8°
Temperatur
5
m/s
V
Medelvind
7
m/s
V
Byvind
0.14
m
Vattennivå (RH2000)

Nytt kontor i Gävle hamn

Gävle har en avgörande historisk roll för Sveriges sjöfart och var redan på 1600-talet en av Sveriges största hamnstäder. Under 1800-talet var Gävle som varvs- och redarstad störst i Sverige. Haegerstrands är en av aktörerna i Gävle hamn och etablerades 1859 och är därmed ett av hamnens äldsta företag. Grundaren Per Johan Haegerstrand var huvudredare för ett stort antal rederier under 1800-talet. Idag har företaget fyra huvudsakliga affärsområden – Klarering, spedition, tullhantering och försäljning av nya och begagnade containers.
 
Haegerstrands är fartygsagent åt ca 470 fartygsanlöp per år, varav större delen anlöp går via Gävle Hamn. Som fartygsagent agerar man som rederiets förlängda arm genom att ha kontakt med samtliga parter inblandade i fartygsanlöpet från lotsbeställning, kajplatsplanering till godshantering, tullfrågor och lastdokumentation. Då Haegerstrands ansvarar för speditionen så tar företaget även hand om godsägarens intressen genom exempelvis godshantering, tullhantering, magasinering, transporter etc.
 
”För godsägarens räkning är vår roll att godset ska hanteras så smidigt som möjligt, utan onödiga stopp och väntan på dokument, samt att ge löpande information och status på godset.
Vi är till exempel AEO-certifierade vilket innebär att vi har tillstånd för tullhantering och har även eget tullager i hamnen för de kunder som inte vill att gods ska tullas in direkt vid ankomst Sverige utan vid ett senare tillfälle. Till exempel om gods är osålt, ska återexporteras eller för att förbättra kassaflödet. Tullagertillståndet har gjorts möjligt i Gävle hamn tack vare den säkerhet som råder bland annat genom hamnens ISPS-certifikat, det vill säga International ship and port facility security code”, berättar Peter Ekman, Manager forwarding department.
 
Haegerstrands finns etablerade på flera olika platser i Sverige, men det var i Gävle de startade och i stan ligger huvudkontoret med 18 anställda. Nu öppnar även ett kontor i Gävle hamn.
 

 
”Det är smidigt att ha det mesta av vår verksamhet i Gävle hamn. Smidigt att tulla, bilarna kan komma till och lasta sitt gods effektivt och man får snabba svar när man har frågor till terminalen.
Dessutom är det ju en väldig fördel jämfört med till exempel hamnar i större städer som både har faktorer som rusningstrafik och väntetider”, säger Peter.
 
Med en så lång historik så har företaget varit med om mycket. Många påverkande omvärldsfaktorer såsom krig, svängande valutakurser, nya marknader, strejker och väderkatastrofer som ställer godsflöden på ända eller/och skapar nya rutter för fartyg som kan vara betydande utmaningar för företaget och kunderna.
 
”Men Haegerstrands har funnits med i över 150 år och avser vara med minst lika många år till. Vi är starkt lokalt förankrade och vill alltid ta fram bästa lösningen för våra kunder” säger Veronica Wallin, VD på Haegerstrands.