-2.2°
Temperatur
1
m/s
NO
Medelvind
4
m/s
NO
Byvind
0.15
m
Vattennivå (RH2000)

Nya insikter från Maritime Insights Executive Meeting

Natalie Gerami Wallner, Marknad- och affärsutvecklingschef på Gävle hamn, deltog på Maritime-insights executive meeting i Göteborg. Kunniga talare pratade om världsmarknaden, den ekonomiska utvecklingen, hur det påverkar sjöfarten och hur hållbarhetskrav utmanar men också skapar möjligheter för transporter till havs.

Linus Ljungmark, Area MD Scandinavia, CMA CGM, pratade om världsekonomin i relation till kriget och att det lett till stora utmaningar. Historien upprepar sig dock. Vi har fler invasioner i historien att jämföra med. Elen kommer gå ner, inflationen stanna av och ekonomin ordna upp sig. Han var optimistisk inför framtiden. Dr Mariniki Psifia, Head of research, Lat Sca Marine management Inc. talade dock även om utmaningarna som följer invasionen av Ukraina. Och sanktionerna mot Ryssland. Hur ska vi i väst kunna nyttja olja som inte kommer från Ryssland? Tjänar sanktionerna någonting till? Säljs inte bara rysk olja till Indien, raffineras och säljs sedan vidare till väst?

Gällande nyttjandet av bränsle diskuterades sedan hållbarhetsmålen genom Parisavtalet? Kan vi nå dem? 79 % av internationell handel sker vattenvägarna. Fartyg kommer behöva anpassas till fossilfria drivmedel i högre hastighet än vad som sker idag. Christopher Pålsson, MD och Niklas Bengtsson, Director på IM visade på siffror där den största delen av de fartyg som byggs nu är containerfartyg. Detta till trots att man tror på en större ökning av nya bränslefartyg till följd av ökad efterfrågan på fossilfria bränslen. Men det finns inte plats att bygga dessa nya tankbåtar. Om inte marknaden är synkad, hur ska vi då kunna följa med utvecklingen? De miljömässiga kraven kortar också livstiden för befintliga fartyg, då dessa kommer behöva bytas ut/alternativt byggas om för att möta miljökraven.

Ragnar Johansson, MD på Wallenius SOL, pratade om hur prissättningen ändras och att om man fortsätter arbeta med gamla, icke miljövänliga fartyg, så kommer man få betala så mycket som 30% mer, baserat på utsläppsmängd. Och kan denna ändrade prissättning leda till fler exempel där det är tvivelaktigt om det är till fördel för miljön? Som tex strävan efter bättre CII (carbon intensity indicator). Kan fartyg få bättre CII om de tar en omväg och resultatet procentuellt blir längre tid till sjöss och kortare tid i hamn?

Frederikke Munk Sörensen, Climate manager, MAN Energy solutions, visade siffror på att om 30 år är det troligtvis fortfarande 50% fossila bränslen i sjöfartsindustrin. De närmaste 10 åren kommer det till och med vara en uppgång av fossila bränslen innan nedgången börjar, då andra bränslen tar över. Parisavtalet 2050 kommer inte nås som vi arbetar nu. Och byte av bränsle kommer inte räcka. Vi måste göra mer. Vi måste sänka vår energikonsumtion

Niclas Dahl, MD på Oceanbird menade att vind är vägen framåt. Erik Froste, CEO Färjerederierna menade på att satsningar måste göras på elektrifiering, digitalisering och automatisering och Pia Meling, MD Grieg Green berättade om vikten att återbruka och återvinna fartyg efter sin levnadstid.

Mycket att tänka på, en del att oroas över, men också optimism och energi att arbeta ännu hårdare mot alla uppsatta mål. Lena Sellberg, Chefsekonom på Business Sweden såg till exempel optimistiskt på den ekonomiska utvecklingen efter utgången av 2023. Hon pratade också om att industrin kommer flytta mycket av produktionen närmare hem, vilket är extra spännande då Gävle Hamn AB tittar på ett eventuellt samarbetsprojekt med bland annat Högskolan i Gävle som berör just det här.

Siffror visades också på en ökad efterfrågan på RoRo-trafik. Ytterligare något som är extra spännande för Gävle hamn.

Tack Maritime-Insight för en spännande dag!

Christopher Pålsson, MD.
Lena Sellgren, Chefsekonom på Business Sweden.

Utforska hamnen med hela familjen

Gratis buss, rälsbuss- och båtturer till hamnområdet. För små sjörövare finns teater, ansiktsmålning och fiskdamm. Testa vår ham(n)burgare! Ingen landkrabba ska behöva gå hungrig. Utforska hamnens framtida innovationsarbete, lyssna på föredrag och se fotoutställning. Det bjuds på nygräddade kanelbullar, tårta, godis och lokalt kaffe.