4.3°
Temperatur
5
m/s
V
Medelvind
9
m/s
V
Byvind
0.12
m
Vattennivå (RH2000)

Nu har Villa Sjötorp monterats ner

Efter viss försening är föreningen Villans vänner klara med nedmonteringen av Villa Sjötorp.

”Nu när villan är nedmonterad och placerad för förvaring så inleder vi nästa etapp i projektet där vi i samråd med kommunen tittar på en plats att bygga upp den igen med tillgänglighet för Gävleborgs invånare, vilket känns väldigt spännande” säger Christer Lindström, Ordförande för Villans vänner.

Vidare berättar Villans vänner:
Villa Sjötorp är ett fantastiskt hus med över 150 års historia. Byggnaden är kraftigt byggd med en övervåning med förhöjt tak, vackra fönster och glasdörrar samt en magnifik veranda. Villans vänner i samråd med Länsmuseet och med stöd från Gävle Hamn, Sören Thyr AB och Malms Byggnadsställningar har nu plockat ned byggnaden timmerstock för timmerstock och söker en lämplig plats att återuppföra byggnaden. Villans Vänner anser att den optimala platsen är på Norra Brynäs vid den planerade havsparken.
 
Daniel Karlsson, Infrastrukturchef på Gävle Hamn har varit i kontinuerlig kontakt med Christer Lindström under nedmonteringen av villan.

”Trots nästan ett års försening så har vi hela tiden stöttat Villans vänner då vi på Gävle Hamn är glada  över att den historiska byggnaden plockats ner för att bevaras och sedan byggas upp igen på en plats där Gävleborna har tillgång till den och kan glädjas åt den.”