3.1°
Temperatur
4
m/s
V
Medelvind
6
m/s
V
Byvind
0.14
m
Vattennivå (RH2000)

Nu har startskottet för nya containerterminalen gått

Kl 14.30, 12 december sänktes den första pålen i vattnet som första steg i byggandet av den nya containerterminalen. En investering som kommer närma sig 700 miljoner kronor när den står klar, en viktig investering för såväl ostkustens största containerterminal som för hela regionen.

Gävle Hamn ABs VD Fredrik Svanbom hälsade alla välkomna och berättade om dagens containerterminal. Den är redan den största på ostkusten med en kapacitet på 250 000 TEU (1 TEU motsvarar en 20-fots container) och ska nu mer än fördubblas med ytterligare 350 000 TEU.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth berättade om vikten av en sådan här investering i ett nationellt perspektiv. Även Katarina Norén, Sjöfartsverkets generaldirektör, gästade Gävle Hamn ABs byggstart och berättade om det gemensamma muddringsprojektet som lett fram till den möjliga utvecklingen av en containerterminal att räkna med ur internationella mått.

”Genom den här investeringen sätter vi Gävle på kartan”.

Eryn Dinyovszky, VD Yilport Nordic målade upp och visualiserade utbyggnaden för åhörarna. Yilport är terminaloperatör i hamnen och gör investeringen för utbyggnaden tillsammans med Gävle Hamn AB. Robert Yuksel Yildrim, ägare till Yilport, flög upp ända från Turkiet för att närvara och pratade om sin vision för Gävle hamn på den globala marknaden.

Fler internationella gäster satt i publiken. Cyes maritime works som är byggentreprenörer (inom kort med nytt namn – Rover maritime) hade VD och kollegor inresta från Spanien. Dessutom satt det intressenter, människor från  kommunen, regionen, handelskammaren och journalister med i publiken.

Nere på containerterminalen målades det sedan upp hur planerna ska verkställas och första pålen sänktes ner. Glögg och trevlig stämning gav en varm känsla kylan till trots. Nu är det bara resten kvar! Invigning av den färdiga containerterminalen planeras ske 2020.
 

Göran Arnell, Kommundirektör, Tomas Eneroth, Infrastrukturminister, Katarina Norén, GD Sjöfartsverket

Eryn Dinyovsky, VD Yilport Nordic, Fredrik Svanbom, VD Gävle Hamn

Tomas Eneroth, Katarina Norén, Eryn Dinyovsky, Robert Yuksel Yildrim, ägare Yilport Holding, Antonio Daban, VD Rover Maritime Sweden