3.8°
Temperatur
5
m/s
NV
Medelvind
8
m/s
NV
Byvind
0.14
m
Vattennivå (RH2000)

Nordligaste hamnen för import av livsmedel

I Gävle Hamn byggs Sveriges nordligaste gränskontrollstation för att ta emot containrar som innehåller livsmedel och animaliskt djurfoder från länder utanför EU. Det blir den fjärde kontrollstationen av sitt slag i Sverige. Detta möjliggör bland annat en mer miljömässigt hållbar import av livsmedel och jordbruksprodukter till mellersta och norra Sverige.

Läs mer på gd.se