-2°
Temperatur
1
m/s
NO
Medelvind
4
m/s
NO
Byvind
0.15
m
Vattennivå (RH2000)

Koncessionsavtal klart med växlingsoperatör i Gävle hamn

Gävle Hamn AB och ProTrain Trafik AB har idag undertecknat ett avtal om koncession avseende växlingstjänster i Gävle hamn, Fredriksskanshamnen. Bakgrunden är att hamnbolaget tillsammans med andra aktörer i hamnen har identifierat ett behov av en konkurrensneutral växlingsoperatör som kan erbjuda växlingstjänster på Gävle Hamn AB:s järnvägsnät i Fredriksskanshamnen. För att reglera växlingsoperationen och uppnå lika villkor för alla järnvägsföretag har Gävle Hamn AB genomfört en koncessionsupphandling för växlingstjänsten, vilket innebär att en växlingsoperatör ges ensamrätt att erbjuda växlingstjänster på Gävle Hamn AB:s järnvägsnät i Fredriksskanshamnen.

Andra mål med upphandlingen har varit att genom kravställande åstadkomma en kvalitetsförbättring av växlingstjänsten och att växlingen därmed ska ge goda förutsättningar för effektivitet, produktivitet samt volymökningar i hamnen. Genom en koncession för växlingen har hamnbolaget även sett möjligheten att kunna ställa krav på miljöprestanda för de drivfordon/växlingslok som trafikerar Gävle Hamn AB:s järnvägsnät i Fredriksskanshamnen.

Detta är ett långsiktigt avtal som gäller till och med 2026-04-30, med möjlighet till förlängning under ytterligare sju år. Driftstart kommer att ske 2023-04-01. Parterna ser nu fram emot ett gott, utvecklande och effektivt samarbete kopplat till Gävle hamns järnvägserbjudande.

Utforska hamnen med hela familjen

Gratis buss, rälsbuss- och båtturer till hamnområdet. För små sjörövare finns teater, ansiktsmålning och fiskdamm. Testa vår ham(n)burgare! Ingen landkrabba ska behöva gå hungrig. Utforska hamnens framtida innovationsarbete, lyssna på föredrag och se fotoutställning. Det bjuds på nygräddade kanelbullar, tårta, godis och lokalt kaffe.