-11.3°
Temperatur
2
m/s
NV
Medelvind
5
m/s
NV
Byvind
0.19
m
Vattennivå (RH2000)

Kombiterminalen i Gävle hamn aktiveras

För att möta det framtida behovet och efterfrågan av intermodala transporter aktiverar terminaloperatör Yilport Gävle den befintliga kombiterminalen i Gävle hamn, Fredriksskans. Behovet av järnvägstransporter ökar i och med EU:s mobilitetspaket som träder i kraft under 2022. Mobilitetspaketet förändrar förutsättningarna för yrkestrafik och kan komma att innebära brist på chaufförer och prisökning för vägtransport.

Containerterminalen i Gävle hamn har fördubblats i kapacitet för att kunna hantera betydligt fler containrar. Nu tas ytterligare steg för att även stärka servicen och kapaciteten på järnvägssidan.

– Många av våra kunder vill kunna byta trafikslag på ett effektivt sätt. Vi ser ett ökat behov av järnvägstransporter i och med den gröna omställningen och de potentiellt ökande kostnaderna för vägtransport, säger Håkan Bergström, Sales Director på Yilport Nordic.

Kombiterminalen kommer att omfatta 50 000 m2 och ligger i närheten av såväl magasin som kajer. Ytorna existerar redan på Yilports område i Gävle hamn och på platsen för kombiterminalen finns 550 meter järnvägsspår sedan tidigare.

Yilport kommer erbjuda helhetslösningar för kombitrafikshantering i form av lyft, växling, lagring och stuffning av trailers och containers. För att klara av detta investerar Yilport Gävle i två nya reachstackers med trailerlyftkapacitet.

– Vi ser liksom Yilport ett ökat framtida behov av järnvägstransporter och är beredda att i takt med ökad efterfrågan addera mer spårkapacitet. Snart är även anslutning till hamnen helt elektrifierad vilket ytterligare stärker hållbarheten i erbjudandet, säger Fredrik Svanbom, VD på Gävle Hamn AB.

Gävle hamn ligger centralt i ett mycket starkt industriellt område och med intermodala transporter kan industrins produkter nå kunderna med kortare lastbilstransporter och därmed mindre koldioxidutsläpp.

– Det sker många förändringar i logistikkedjorna just nu och det kräver fler miljövänliga transporter. I kombiterminalen kommer prissättningen vara konkurrenskraftig och mer i linje med marknaden för järnvägsterminaler, säger Håkan Bergström.