4.2°
Temperatur
5
m/s
V
Medelvind
11
m/s
V
Byvind
0.13
m
Vattennivå (RH2000)

Kemtrans en av aktörerna i Gävle hamn

 

Kemtrans är ett av de 40 företag som är verksamma i Gävle hamn och VD och ägare är Niclas Pettersson. Företaget har funnits sedan 1984 och etablerade sig i Gävle hamn 2014.
 
”Sedan dess har allt flutit på bra med Kemtrans närvaro i Gävle hamn”, konstaterar Niclas.
 
Niclas är ensam anställd på företaget med huvudverksamhet i Norrköping. I Gävle så kontrakteras medarbetare in, när det till exempel lägger till ett fartyg med flytande kemikalier som ska pumpas in i den cistern som Kemtrans handhar. Även den dagliga tillsynen är kontrakterat via avtal. Cisternen rymmer cirka 6000 m3 och fartygen som lägger till har vanligtvis kapacitet att lasta 5000 m3. Kemtrans hanterar ungefär 20 000 m3 kemikalier per år. Den vanligast förekommande kemikalien som Kemtrans hanterar är svavelsyra. 
 
Svavelsyra har en mängd olika användningsområden inom pappersindustrin, metallindustrin, gruvindustrin, som elektrolyt i blybatterier och inom den kemiska industrin där svavelsyran används för tillverkning av gödselmedel, viskos, titandioxid och fosfater. Svavelsyran som lagras i Gävle hamn går framförallt till pappersindustrin. I kemisk pappersmassa så använder man sig av svavelsyra för att bleka färgen på massan.