3.3°
Temperatur
4
m/s
V
Medelvind
6
m/s
V
Byvind
0.15
m
Vattennivå (RH2000)

Intresseanmälan öppen för Villa Sjötorp

Gävle Hamn AB har efter övertagandet av Villa Sjötorp, i samband med bolagets förvärv av hamnfastigheten Fredriksskans 2:8 år 2009, undersökt möjligheterna att finna en lämplig användning av byggnaden som kan integreras med nuvarande och kommande hamnverksamhet. Flera olika alternativ har diskuterats och prövats (allt ifrån hamnkontor till kontor för privata hamnaktörer, etablering för Kustbevakningen eller Sjömanskyrkan). Någon långsiktig och realistisk lösning har dock inte kunnat nås.

Gävle Hamn AB ansökte om rivningslov i oktober 2017 och fick det beviljat under februari 2018.

Nu finns möjlighet att anmäla intresse för förvärv, nedmontering och flytt av Villa Sjötorp.
 
Är du intresserad så anmäl dig via intresseanmälan här.