2.6°
Temperatur
3
m/s
V
Medelvind
5
m/s
V
Byvind
0.13
m
Vattennivå (RH2000)

Informationsträff om unik teknisk lösning vid bygget av Gävle Hamns containerterminal

Byggentreprenör Rover Maritimes ordnade idag ett möte för att beskriva sin unika tekniska lösning som används vid formsättning av den nya kajen. Kajen byggs som en förlängning av befintlig containerkaj och när den sätts i drift kommer kapaciteten på containerterminalen ha ökat från 250 000 TEU till drygt 600 000 TEU (1 TEU motsvara en 20-fot container)

Gävle Hamns containerkaj invigdes 2006 med en kapacitet på 250 000 TEU som nämnts ovan. Det spekulerades då i om Gävle hamn drabbats av storhetsvansinne. Hur skulle de någonsin kunna fylla den kapaciteten?

”2016 slog vi i kapacitetstaket och nu fördubblar vi ostkustens tredje största containerterminal, som kommer stå redo 2021”, berättar Fredrik Svanbom, VD Gävle Hamn.

Ingen annan containerhamn i Sverige har vuxit så mycket de senaste 10 åren som Gävle hamn har gjort. Antalet anlöp av fartyg har varit relativt konstant med 800-1000 per år. Men storleken på fartygen har vuxit. För att följa utvecklingen och möta efterfrågan genomfördes ett stort muddringsprojekt för ett antal år sedan.

”2021 står vi redo att möta framtidens efterfrågan på ökade godsvolymer”, fortsätter Fredrik Svanbom, VD Gävle Hamn.

Den befintliga kajen är byggd som en bulkkaj och dimensionerad för att hantera hamnmobilkranar och en maxvikt på 4 ton/m2. När den nu ska byggas om för att bli del av containerkajen behövs ett kajdäck som är dimensionerad för upp till 6 ton/m2. Containerkranar till skillnad från hamnmobilkranar, har betydligt högre punktbelastning, genom de två rälsspåren som kranarna förflyttar sig på. För att klara denna ökade belastning behövs det grundläggas en ny kantbalk både på land- och sjösidan där spåren kommer att löpa.

På utsidan av rälsen mot sjösidan krävs utrymme för förbipassering av tex truckar, räddningsfordon och allmän trafik. Detta utrymme måste gjutas i form av ett överhäng ovan vatten, vilket ställer stora krav på utformningen av formbyggnadssystemet. Byggentreprenör Rover maritime har därför anlitat konstruktör- och designspecialisterna inom marina konstruktioner, företaget Rubrica maritime. Samarbetet företagen emellan går många år tillbaka i tiden och lösningarna som Rubrica maritime tar fram är inte bara specialgjorda för bästa resultat utan är även tidseffektiva och hållbara.

”Formen är byggd i ett enda stycke på 12 meter och är uppbyggd av stål. Det unika med detta formsystem är att den är mycket tidseffektiv eftersom man inte behöver montera ihop flera delar, utan bara flytta formen i 12-meters etapper”, berättar Inma Gomez, Division manager på Rubrica maritime.

Formen sträcker sig till 4,7 meter i höjd, varav 2 meter är under vattenytan under användandet.  Den öppnas hydraliskt, vilket innebär att den med ett fåtal handgrepp samt minimalt med dyktimmar för hanterande av varje gjutetapp under ytan, har öppnat, flyttat och stängt formen igen inför nästa del av gjutningen. Varje etapp på 12 meter motsvarar ca 100 m3 betong och väger ungefär 240 ton. Det tar ungefär en vecka att placera formen, armera, fylla den med flytande betong och låta den härda innan man flyttar den för att gjuta nästa etapp. Formen beräknas ha färdigställt hela den nya containerkajkanten våren 2020.