3.3°
Temperatur
4
m/s
V
Medelvind
6
m/s
V
Byvind
0.15
m
Vattennivå (RH2000)

Hur påverkar hamnkonflikten Gävle hamn?

Endast ett fåtal medarbetare inom Gävle hamn omfattas av strejken. De är anställda av terminaloperatör Yilport. Det kommer inte att få några större konsekvenser för hamnens kunder och driften i hamnen håller öppet som vanligt.

Svenska Hamnarbetarförbundet har under hösten suttit i förhandlingar med Sveriges Hamnar med målet att få till ett kollektivavtal. I dagsläget så finns ett kollektivavtal som gäller för hamnarbete i Sverige och som tecknats med Svenska Transportarbetareförbundet. Detta kollektivavtal har Hamnarbetarförbundet tackat nej till med motiveringen att de saknar inflytande i frågor såsom arbetsmiljö. Detta stämmer inte enligt Sveriges Hamnar, utan det erbjudna kollektivavtalet ger de fackliga rättigheter som andra fackföreningar har. Den omfattande strejken i Göteborgs hamn som avslutades förra året leddes även den av Hamnarbetarförbundet och handlade om liknande krav på kollektivavtal.

Under den upptrappning som skedde under hösten varslade Hamnarbetarförbundet om punktstrejker i flera svenska hamnar. Som svar på Hamnarbetarförbundets varsling av punktstrejker, så valde Sveriges Hamnar att svara med lockoutåtgärder. Sveriges Hamnar ansåg sig inte ha något alternativ då konflikten kan komma att kosta Sverige miljardbelopp. Hamnarbetarförbundets konfliktåtgärder i Göteborg visade sig kosta upp emot 4,5 miljarder kronor, enbart under 2017.

Lock outen innebär att berörda medlemmar i Svenska Hamnarbetarförbundet är utestängda från arbete utan lön samt är förbjudna att uppehålla sig på mark eller i byggnader som tillhör arbetsgivaren.
 
Efter årsskiftet har medlare presenterat två bud till lösning på konflikten, men Hamnarbetareförbundet har tackat nej till båda. Till följd tog Sveriges Hamnar ytterligare åtgärder i form av lockout för samtliga medlemmar i Hamnarbetarförbundet på lediga dagar och blockad mot övertidsarbete samt inhyrning för övertidsarbete under perioden 6 mars kl. 00.00 till och med den 31 juli 2019.

Idag genom en presskonferens lät Hamnarbetarförbundet förmedla att de i samband med arbetsgivarsidans ytterligare lockout, svarar med total strejk som då inleds kl 00.00, 6 mars.

”Endast ett fåtal medarbetare inom Gävle hamn omfattas av strejken. De är anställda av terminaloperatör Yilport. Det kommer inte att få några större konsekvenser för hamnens kunder och driften i hamnen håller öppet som vanligt”, säger Fredrik Svanbom, VD Gävle Hamn.