3.2°
Temperatur
4
m/s
V
Medelvind
6
m/s
V
Byvind
0.14
m
Vattennivå (RH2000)

Handelsdagen 22 maj

Handelsdagen är en mötesplats för inspiration, nyheter och kunskap inom Internationell handel och i år även inom Infrastrukturfrågor.

Dagen hålls på Gasklockorna i Gävle och arrangeras av Mellansvenska Handelskammaren i samarbete med Gävle Hamn. Handelsdagen är ett viktigt tillfälle för beslutsfattare på olika nivåer i företag, organisationer och myndigheter att hämta in ny kunskap och inspireras i de viktigaste tillväxtfrågorna för region Mellansverige.

Innehåll och program

09.30 Registrering och fika
10.00 Inledningstal av Infrastrukturminister Thomas Eneroth
11.00 Vill du veta hur framtiden blir? Stefan Hyttfors
12.00 Lunch
13.00 Välj mellan att lyssna på ”Infrastruktur” där Gävle Hamn ansvarar för innehållet eller ”Internationella affärer”

Infrastruktur

Moderator: Christel Wiman, Seniorkonsult
Hur kan dagens logistik och infrastruktursystem utvecklas för att bidra till ökad konkurrenskraft. Och vad krävs för att transportbranschen ska klara hållbarhetsmålen?
Deltagande under infrastrukturdelen är;
Tove Winiger, politisk ansvarig Sveriges åkeriföretag
Pia Berglund, vice VD Svensk Sjöfart
Björn Westerberg, VD tågoperatörerna
Ingela Bendrot, VD Nya Ostkustbanan
Anna-Karin Larsdotter, Transport manager, ABB

Internationella affärer

Moderator: Göran Nyström, teknologi- och marknadschef på Ovako
”Världens hetaste tillväxtmarknader”, Lena Sellgren, Chefsekonom, Business Sweden
”En av Europas snabbast växande marknader – Så lyckas du i Tyskland”, Anne Geitmann, Affärsområdeschef, Tysk-Svenska Handelskammaren
”Så växlade vi upp vår exportaffär – våra viktigaste lärdomar” David Pagels, VD, Dellner Couplers
”Våra val för global expansion” Mats Engblom, VD, Cibes Lift

16.00 Är vi på rätt väg? Deltagare – Landshövding Per Bill, Regionråd Eva Lindberg, Landshövding Ylva Törn, Birgitta Jonsson, Trafikverket.
16.30 Varför vill någon ledas av dig? Jerker Enarsson, J2 Leadership & Culture
17.00 After trade – enkel mingelbuffé

Pris för medlemmar i Mellansvenska hamndelskammaren: 995 kr
Pris för icke medlemmar: 1495 kr
Sista anmälningsdag: 20 maj
Anmäl dig här

Fotografering och filmning kommer ske under dagen som kommer att läggas upp på hemsida och sociala medier.

För ytterligare information
Läs mer här
eller kontakta:
Natalie Gerami, Marknad- och kommunikationschef
epost: natalie.gerami_wallner@gavlehamn.se
Tel: 0790729092