3.3°
Temperatur
3
m/s
V
Medelvind
5
m/s
V
Byvind
0.15
m
Vattennivå (RH2000)

Handelsdagen 2019

Nära 150 personer från framförallt Dalarnas och Gävleborgs näringsliv samlades för att lyssna på kunniga talare och diskutera infrastruktur och internationell handel. Gävle Hamn ansvarade för inriktningen Infrastruktur och många viktiga punkter lyftes och diskuterades.
 
Åsa Tysklind, Kanslichef nationella godstransportrådet pratade om Den nationella godsstrategin. Det har inte hunnit komma några resultat, men saker händer hela tiden och är på gång. Bland annat har man börjat upptäcka sjöfarten och dess potential sa hon.
 
Lars Green, Projektledare SPC, Maritimt forum pratade även han om sjöfartens potential och särskilt närsjöfart som ett möjligt alternativ till både väg och järnväg. Med den förväntade ökning av godsmängder i Europa så är det ett måste att utveckla sjöfarten för att klara belastningen.
 
Roger Blom, VD på Ernst Express visade hur företaget ligger i framkant vad det gäller hållbarhet och att det finns lösningar för att få vägtransporter mer miljövänliga. I Sverige går 60 % av vägtransporterat god på 3% av vägnätet. Att satsa på elvägar på dessa platser är en möjlig lösning som skulle ge stora effekter. Det är dags för Sverige att börja agera. Vi utreder och andra länder använder våra utredningar för genomförande. Sverige måste komma i kapp och börja agera.
 
Rickard Backlund, Logistikansvarig på SSAB pratade om hur de arbetar hållbart och utmaningarna med att transportera mycket av sitt gods både på väg och järnväg. Endast en coil stål (25 ton) får fraktas på en vanlig lastbil. Det resulterar i många lastbilar. Tågtransport från Borlänge till Italien snittar en hastighet på 7km/h. Det är nästintill promenadhastighet.
 
I efterföljande paneldiskussion och summering sammanfattades att sjöfarten idag är underutnyttjad och inrikes- och närsjöfart har stor utvecklingspotential. Som ett kapacitetsstarkt transportsätt bör sjöfarten utnyttjas i större utsträckning för att minska utsläppen.
 
Ökad sjöfart efterfrågas även av de andra transportslagen då det råder lite eller ingen konkurrens mellan trafikslagen – långväga transporter ska gå på sjö eller järnväg, men transporterna från industrin till hamnen går ofta på lastbil.
 
För att minska även lastbilarnas klimatpåverkan behövs satsningar på elektrifiering, ökad tillgång på biobränsle, men även ökad lastkapacitet på lastbilar.
 
Samspel mellan olika trafikslag är viktig för att få till effektiva, kapacitetsstarka och hållbara godstransporter som Regeringens godstransportstrategi har som målbild.