15.8°
Temperatur
1
m/s
NO
Medelvind
4
m/s
NO
Byvind
0.08
m
Vattennivå (RH2000)

Gävle hamns laddstation för tunga fordon nu i drift

I dagsläget passerar drygt 500 lastbilar Gävle hamn varje dygn, vilka de allra flesta drivs av fossila bränslen. Men som i ett led för att minska utsläppen av koldioxid kan vi nu – tillsammans med Gävle Energi – erbjuda sex helt nya laddstationer för tunga elfordon i direkt anslutning till hamnen. 

För tillfället beräknas 15 ellastbilar passera huvudgaten till hamnen i slutet av 2024. Den siffran beräknas dock gradvis öka till 100 lastbilar 2028. Det skulle över de närmaste fem åren innebära en besparing på utsläpp av nära 4 000 ton fossil koldioxid.

I direkt anslutning till Gävle hamn finns nu sex stycken laddstationer för tunga fordon att tillgå.

– Gävle Hamn är en idealisk plats att erbjuda tung fordonsladdning på eftersom hamnen är det största logistiknavet i regionen. Den absoluta majoriteten av lastbilarna som passerar här idag drivs av fossilt bränsle. Därför är vi fantastiskt glada att vi kan erbjuda laddplatser och på så vis bidra till att möjliggöra omställningen till förnybara drivmedel för åkerierna, säger Pontus Donnerstål, infrastrukturchef i Gävle hamn.

Utforska hamnen med hela familjen

Gratis buss, rälsbuss- och båtturer till hamnområdet. För små sjörövare finns teater, ansiktsmålning och fiskdamm. Testa vår ham(n)burgare! Ingen landkrabba ska behöva gå hungrig. Utforska hamnens framtida innovationsarbete, lyssna på föredrag och se fotoutställning. Det bjuds på nygräddade kanelbullar, tårta, godis och lokalt kaffe.