3.1°
Temperatur
4
m/s
V
Medelvind
6
m/s
V
Byvind
0.14
m
Vattennivå (RH2000)

Gävle Hamn kraftsamlar inom inpassering och trafikledning

Den första oktober tar en handplockad och helt nybildad grupp medarbetare på Gävle Hamn över driften av Hamntrafikkontoret och trafikledningen. Samtidigt övergår hamnen till kontinuerlig trafikledning, dygnet runt.

När Gävle Hamn AB avyttrade den operativa verksamheten i terminalerna till Yilport i maj 2016 kunde de helt fokusera på rollen som hamnmyndighet och infrastrukturägare. Den nya organisationen började med att identifiera sina absolut viktigaste processer, och insåg snabbt att två av dessa var inpassering, som då var outsourcad till en bevakningsfirma, och trafikledning. 

– Ett naturligt första steg blev att kraftsamla inom dessa nyckeltjänster. Vi ville ta tillbaka kommandot över inpassering och kunna utveckla tjänsterna som integrerade delar av verksamheten, berättar Linda Astner, chef för Port Authority på Gävle Hamn.

Under våren 2017 påbörjades rekrytering av medarbetare till den funktion som ska hantera båda dessa tjänster. Den första september samlades den nya gruppen för en hel månads utbildning i hamnen.

– Alla utom en i gruppen är helt nya i hamnen. Vi har verkligen blivit väl bemötta och fått lära oss hamnen och jobba ihop vår grupp under den här månaden, berättar Frida Persson, som har studerat sjöfart på Chalmers och har erfarenhet av lager och arbete på sjön. Hon berättar att alla i gruppen är väldigt olika, med många olika erfarenheter, men att de också har flera gemensamma nämnare.

– Du måste vara både social och klara av långa perioder av självständigt arbete för att klara det här jobbet. Det är vi som är ansiktet utåt här i hamnen; samtidigt kommer vi att ha många ensamma timmar på trafikkontoret, berättar hon.

Hans Karström är chef över den nya avdelningen. Han ser sig som en lagspelare, som ger sina medarbetare mycket eget ansvar.

– Det är en riktigt bra grupp med mycket kraft. Fokus just nu är att alla ska komma in i jobbet; det är ju helt nytt för i princip alla. Utmaningen sedan blir att behålla gruppkänslan. Det är ju alltid en utmaning när man jobbar skift, men det är jag van vid, berättar han.

Det händer mycket i Gävle Hamn just nu. Förutom den helt nya funktionen med sju personer har man anställt en ekonom, en IT-specialist och en kommunikatör. Linda Astner berättar att den nya organisationen har medfört att de kan bli vassare på sina kärnområden och arbeta mer strategiskt än tidigare. Nya samarbeten, bättre tillgänglighet, hållbarhet och digitalisering är några områden där Gävle Hamn satsar. Som andra hamn i Sverige har de bland annat anslutit sig till den nationella digitala portalen för fartygsanlöp, Marine Single Window. 

-Sjöfarten är en jätteviktig pusselbit för ett hållbart samhälle. Våra prognoser visar starkt växande gods- och trafikflöden. Med vårt nya Hamntrafikkontor står vi väl rustade att möta framtiden, avslutar Linda Astner.