3.2°
Temperatur
4
m/s
V
Medelvind
6
m/s
V
Byvind
0.14
m
Vattennivå (RH2000)

Gävle Hamn har förvärvat mark utanför hamnområdet

Gävle Hamn har förvärvat en 33 000 m2 stor yta strax utanför hamnområdet för att få plats med den ökade importen av vindkraftverk. Drygt 1.800 delar – vingar, turbiner och torndelar – ska lossas och mellanlagras, innan de transporteras till skandinaviska vindkraftprojekt.

Precisionskörning krävs för att med säkerhet kunna hantera de långa delarna som kan väga upp till 90 ton. Det kräver två specialutrustade reachstackers som tillsammans flyttar tunga och skrymmande laster till uppläggningsytorna. Ett färdigt vindkraftverk består av 10-12 delar. Torndelarna väger 85 ton styck, vingarna 15 ton styck och nacellen, delen högst upp på tornet som man fäster bladen i, väger över 100 ton.

Gävle Hamn hör till en av de största hamnarna i Sverige när det gäller hantering av vindkraftverk. Med gott rykte i denna hantering ökar efterfrågan att ta in vindkraftverk via Gävle Hamn. En viktig det i ledet av den storskaliga omställningen till förnyelsebar energiförsörjning i Sverige.