3.1°
Temperatur
4
m/s
V
Medelvind
6
m/s
V
Byvind
0.13
m
Vattennivå (RH2000)

Gammal tant på (torr)spa

Gävle Hamn AB äger två bogserbåtar, Grizzly och Järven. Deras arbetsuppgifter, förutom att bogsera, är att bistå vid farledsservice med att till exempel sätta ut prickar och byta lampor i farledsbojer, samt att bryta is på vintern. Grizzly är byggd 1998 och Gävle Hamn AB har ägt henne sedan 2014. Järven är byggd 1973 och Gävle Hamn AB har ägt henne sedan 2011.

 Fotograf Dieter Stöpfgeshoff

Var 3dje år behöver de åka på ”behandling” i Stockholm och nu var det Järvens tur. Hugo Nielsen är projektledare på Stockholms reparationsvarv och ansvarar för Järven medan hon ligger i torrdocka. (Faderligt övervakad även av skeppare Odd Carlsson)
 
Med hjälp av en dockplan så byggs en bädd upp i dockan avsedd för just Järven, för att undvika vattenintag, ekolodsgivare etc. Bädden består av block av betong och/eller stål och sedan ett lager med trä. Man fyller återigen dockan med vatten och fartyget kan backa in. En boj placeras för att markera akterns exakta läge. Medan vattnet sedan sakta pumpas ut igen så lyfter en kran ner stöttor som styrs in på rätt plats längs med sidan av fartyget, med hjälp av två män som sitter i en liten motorbåt. Stöttorna dras ut till rätt längd och slås fast med kilar. Vattnet fortsätter sjunka undan tills fartyget står stadigt på bädden, uppstöttat med stöttor.
 

 
Järven har denna gång fått nytt fett i propellern. Hon har målats för att skydda skrov och skydda mot beväxning av alger, sjögräs, havstulpaner och snäckor. Hon har även fått zinkanoder utbytta. Zinkanoder är placerade under fartyget för att rosten ska angripa dem först och inte skrovet. När de börjar bli utslitna behöver de bytas.
 
Hon börjar nu går från gammal tant till välbevarad dam, som Gävle Hamns andra skeppare Ronny Gustafsson kallar henne. Och på fredag börjar hon återfärden hem till Gävle hamn.