4.2°
Temperatur
5
m/s
V
Medelvind
11
m/s
V
Byvind
0.13
m
Vattennivå (RH2000)

Framskjuten: Handelsdagen 28 april

Pågrund av den rådande situationen med COVID-19, så är Handelsdagen 2020 framskjuten till 2021. Håll ögonen öppna för nytt datum.

Handelsdagen är en mötesplats för inspiration och kunskap.
Tillsammans skapar vi en mötesplats där vi tar ansvar för regionens hållbara utveckling.

Temat för i år är Hållbarhet som konkurrensfördel.
Vi startar och avslutar med gemensamma block, däremellan väljer du det block som intresserar dig mest –
Internationell Handel anordnat av Mellansvenska Handelskammaren eller Infrastruktur och Logistik anordnat av Gävle Hamn.

Vi startar 11:30 med lunch och sista punkt på dagen är After Trade som avslutas 18:00

Plats: Gasklockorna i Gävle

Datum: 28 april

Tid: 11.30-18:00

Dagens program

11:30           Lunch
12:30           Inledningstalare
13:00           Praktiska exempel på hållbarhet som konkurrensfördel
13:45           Välj mellan att lyssna på blocket ”Internationella Affärer” eller ”Infrastruktur och logistik”.
                      Se schemat för vardera block nedan.
16:00            Crash course i hållbar utveckling, Rebecka Carlsson
16:30            Summering av dagen
16:45            After Trade med mat & mingel
18:00            Dagen avslutas 

Block: Infrastruktur och logistik

”Hur når vi klimatmålen genom samverkan och vilka affärsmöjligheter kan det ge?”
 

kl 13:45-16:00

Välkomnande
Fredrik Svanbom, VD, Gävle Hamn

Introduktion till ämnet samt moderator
Nina Ekelund, Generalsekreterare Hagainitiativet

Hagainitiativet är ett företagsnätverk som arbetar för att minska näringslivets utsläpp och lyfta klimatfrågan genom att visa att ambitiösa klimatstrategier ger affärsmässiga fördelar och ökad lönsamhet.
Nina Ekelund pratar om sin roll och bakgrund och öppnar upp för ämnet.
 
Paneldiskussion inleds där panelen får presentera sig, vad de representerar och hur de jobbar med hållbarhet. Sedan följer en paneldiskussion där publiken har all möjlighet att vara involverad och ställa frågor. Vad gör respektive representant i regionen, hur kan det bli bättre och hur kan vi samverka, hur kan detta sedan generera affärsmöjligheter – är några av de frågeställningar som kommer lyftas.
 
Panel:

Maria Brolin, projektchef Svea Vind – utvecklar länet vad det gäller vindkraft.
Johan Tiselius, Investment manager Infranode – Fossilfria investeringar i regionen. Hållbara finansieringar i infrastruktur och potential för detta i Mellansverige.
Roger Blom, VD Ernst Express – Ligger i framkant med miljövänliga transporter på väg.
Linda Astner, Hållbarhetschef Gävle Hamn – driver frågan om Energioptimerat hamnkluster.
Antti Vainio, politiskt sakkunnig Mellansvenska Handelskammaren – Hur ska det göras möjligt för regionens industri att köpa hållbara tjänster.
Björn Garberg, Strategisk planerare sjöfart, Trafikverket – Hur vi ska möjliggöra fossilfria transporter i länet och ut i världen.

Block: Internationella Affärer
”När din import och export blir en hållbar konkurrensfördel”

kl 13:45-16:00

Innehåll ej satt ännu

Pris:
Medlemmar 995 kr, exkl moms.
Icke medlemmar 1495 kr, exkl moms.
Anmäl dig här

Välkommen!