3.1°
Temperatur
4
m/s
V
Medelvind
6
m/s
V
Byvind
0.14
m
Vattennivå (RH2000)

Fortsatt högkonjunktur i Gävle hamn

Efter årets första månader ser Gävle hamns terminaloperatör Yilport, inga tecken på en sviktande konjunktur.

– Tvärtom har inledningen på 2019 inneburit ökade volymer i samtliga Nordiska terminaler, med en fortsatt mycket aktiv marknad och ett starkt inflöde av förfrågningar från potentiella kunder, konstaterar Håkan Bergström
 
Exempelvis testar containerrederiet MSC, Yilports terminal Stockholm Nord för uppställning av tomma containrar, som sedan går på järnväg till Gävle Containerterminal (GCT), där de fylls med exportvaror och  skeppas ut i världen. Även flödet av importgods från GCT med destination huvudstadsregionen ökar kraftigt. Det handlar exempelvis om byggmaterial, möbler och livsmedel, bl.a. stora mängder kaffebönor.