3.8°
Temperatur
5
m/s
NV
Medelvind
8
m/s
NV
Byvind
0.14
m
Vattennivå (RH2000)

Första LNG-drivna fartyget anlöper Gävle

Den 12 juli hälsade vi det LNG-framdrivna tankfartyget m/t Tern Ocean välkommen. Det är första gången hamnen anlöps av ett LNG drivet fartyg. Fartyget är ett i en serie av fyra som rederiet Terntank har i trafik. Fartyget är på 15 000 dwt, designat av Rolls-Royce och tillverkat av det kinesiska varvet Avic Dingheng Shipbuilding Co.
                   
Genom att använda LNG som bränsle är det möjligt att uppnå betydande miljöfördelar jämfört med lågsvavlig marinolja.
 
LNG minskar utsläppen av SOx med 99 Procent, utsläpp av NOx med nästan 97 procent och partiklar med över 99 procent.
 
De nybyggda fartygen m/t Tern Ocean kommer att avge 40 procent lägre volymer koldioxid än vanliga tankfartyg.
 
För att uppmuntra till miljövänliga transporter ger hamnen 20% i miljörabatt på fartygsavgiften för LNG-drivna fartyg.