3.7°
Temperatur
5
m/s
NV
Medelvind
7
m/s
NV
Byvind
0.15
m
Vattennivå (RH2000)

Flygbränsle från Gävle Hamn till Bromma Flygplats

Från och med den 3:e juli levereras delar av flygbränslet som förbrukas på Bromma flygplats, från Gävle Hamn.
Sedan 2006 transporteras flygbränslet från Gävle Hamn till Arlanda via Bristaterminalen i Stockholm. Leveranserna till Bromma sker nu i samma järnvägssystem, där flygbränslet som ska till Bromma lastas på Arlanda flygbränsledepå för vidare transport.

Tidigare har dessa volymer levererats från Bergs oljehamn i Nacka.

Det innebär en ökning med ca ett halvt tågset i veckan från Gävle Hamn. Idag är det totalt 13-14 tågset per vecka som levererar flygbränslet till Arlanda där Green Cargo är tågoperatören.
Fram till 2006 gick flygbränslet med lastbil till Arlanda, vilket gav tung belastning både på miljön och på vägarna. Tack vare tåg direkt från Gävle Hamn har 136 000 lastbilar försvunnit från vägarna. Säkrare och mer hållbart för miljön!

Tack vare de stora miljöbesparingarna och minskad trängsel- och bullernivå, tilldelades Arlanda Flygbränslehantering epitetet Årets Lyft i Sverige 2012.