7.6°
Temperatur
0
m/s
NO
Medelvind
2
m/s
NO
Byvind
0.17
m
Vattennivå (RH2000)

Ensam är inte starkast när det kommer till miljödifferentierade hamntaxor

På initiativ av Sveriges Hamnar samlades den 22 juni ett tjugotal personer från hamnar runt om i Sverige för att tillsammans skapa en ökad insikt och ett kunskapsbyte kring tillämpande av miljöincitament i hamntaxan. Senaste årens utveckling, hur man ska kunna samverka för bästa effekt samt vilka miljöincitament som vi kan komma att se i framtiden var några ämnen som diskuterades.

Som hamn erbjuder vi tillsammans med andra hamnar rabatter för fartyg med god miljöprestanda för att skapa incitament för rederier att bli mer miljövänliga. Miljöincitament har funnits under flera år men har under senaste åren tagit nya framsteg. Gävle hamn har erbjudit rabatter över 20 år och idag baseras dessa på miljöklassificeringarna ESI (Environmental Ship Index) och CSI (Clean Shipping Index) samt rabatt för LNG-drift.

– Det är en självklarhet att gynna fartyg som har en bättre miljöprestanda genom att ha någon typ av miljödifferentiering i hamntaxan, säger Henrik Rosengren, miljöingenjör på Gävle Hamn AB

Gävle hamn spelar på så vis en betydande roll i den globala sjöfarten som står för en stor del av de globala utsläppen av svavel- och kväveoxider som bidrar till försurning av hav och skogar. Miljödifferentierade avgifter är en viktig parameter för ett hållbart miljörabattsystem där hamnar använder samma miljöindex. Ett mer samordnat system ökar motiven för rederier att registrera sig för indexet eftersom det ses som en långsiktig satsning.

– Har vi stora och starka etablerade index som nyttjas av flera hamnar så agerar vi tröskelsänkande tillsammans och driver den gröna omställningen i rätt riktning, säger Henrik Rosengren

Utforska hamnen med hela familjen

Gratis buss, rälsbuss- och båtturer till hamnområdet. För små sjörövare finns teater, ansiktsmålning och fiskdamm. Testa vår ham(n)burgare! Ingen landkrabba ska behöva gå hungrig. Utforska hamnens framtida innovationsarbete, lyssna på föredrag och se fotoutställning. Det bjuds på nygräddade kanelbullar, tårta, godis och lokalt kaffe.