Ensam är inte starkast när det kommer till miljödifferentierade hamntaxor

På initiativ av Sveriges Hamnar samlades den 22 juni ett tjugotal personer från hamnar runt om i Sverige för att tillsammans skapa en ökad insikt och ett kunskapsbyte kring tillämpande av miljöincitament i hamntaxan. Senaste årens utveckling, hur man ska kunna samverka för bästa effekt samt vilka miljöincitament som vi kan komma att se i […]