16.6°
Temperatur
2
m/s
S
Medelvind
3
m/s
S
Byvind
-0.23
m
Vattennivå (RH2000)

En grön sjöfartskorridor

Två dagar av spännande samtal med nyckelindustrier och företag i Mellansverige tillsammans med Trafikverket, Terminaloperatör och rederi.

För hållbara godsflöden måste vi utnyttja sjöfarten bättre. Björn Garberg, Nationell samordnare sjöfart på Trafikverket presenterade arbetet med Gröna sjöfartskorridorer. Arbetet bygger på en internationell deklaration i vilken 24 undertecknande länder åtar sig att verka för införandet av ett antal gröna sjöfartskorridorer innan 2030. Syftet är att öka takten inom sjöfartens omställning genom att använda nya framdrivningstekniker för hållbara, gröna bränslen med noll växthusgasutsläpp till atmosfären. Merparten av de fartyg som är beställda på världens varv byggs fortfarande för konventionella bränslen. Samtidigt pågår det ett intensivt utvecklingsarbete och fartyg anpassade för exempelvis biogas och metanol blir allt fler. Men steget till att faktiskt sätta dem i trafik är fortfarande stort och takten inom sjöfartens omställning behöver öka.

Samtliga företag som var samlade på mötet har ambitiösa hållbarhetsmål och ett driv och engagemang i hållbara lösningar och grönare transporter. Transportköparna är både kravställare och förutsättningsskapare. Att som hamnmyndighet sitta tillsammans med dem, Trafikverket, terminaloperatör och rederi – skapar förutsättningar att arbeta för en grönare sjöfart.

Vad har vi för utmaningar och möjligheter för att skapa den första gröna sjöfartskorridoren på containertrafik? Diskussionen gick varm, engagemanget fanns på plats och kreativiteten flödade. Nästa steg blir en projektgrupp som konkretiserar krav och önskemål för att detta ska bli verklighet. Men också identifierar hinder och utmaningar som vi kommer ta oss an och lösa.

Tack för input och engagemang Northvolt, SSAB, Billerud, JDECoffee, Alleima, Outokompu, Ovako, Cibes lift, Yilport och Conatinerships. Nu tar vi ännu ett steg mot grönare godstransporter!

Utforska hamnen med hela familjen

Gratis buss, rälsbuss- och båtturer till hamnområdet. För små sjörövare finns teater, ansiktsmålning och fiskdamm. Testa vår ham(n)burgare! Ingen landkrabba ska behöva gå hungrig. Utforska hamnens framtida innovationsarbete, lyssna på föredrag och se fotoutställning. Det bjuds på nygräddade kanelbullar, tårta, godis och lokalt kaffe.