3.3°
Temperatur
4
m/s
V
Medelvind
6
m/s
V
Byvind
0.15
m
Vattennivå (RH2000)

En bra start på 2020

2020 inleddes med rekord på Granudden

Två magasin på 5 000 m2 vardera, avsedda för framförallt pappersprodukter, färdigställdes i slutet av 2019 på terminal Granudden. Efterfrågan har varit stor sedan start och fortsätter att vara så även nu under 2020. Den nya maxkapaciteten som lagren bidrar med har hjälpt Granudden att nå ett nytt terminalrekord.
 
”Det här året har startat jättebra, vi hade ett nytt rekord i lagrat gods – 45 000 ton hade vi i lagret på terminalen. Utöver det ser vi ett genomsnitt på 9000 ton i lager per vecka, bara i de nya lagren, och vi har också många förfrågningar om att lagra ytterligare gods i dem. Att bygga de nya lagren har verkligen visat sig vara rätt beslut”, säger terminalchef Stefan Andersson.
 
Under det första kvartalet 2020 har Granudden skeppat ut, i genomsnitt, 395 containers per vecka och ser fortsatt stor genomströmning av gods det kommande året. 

Dessutom kommer det en drop trailer från Swedpaper till Yilport Granudden dagligen som lämnar en tom container och plockar upp en lastad. Granudden och Swedpaper har för avsikt att öka mängden drop trailer-lastningar till två per dag under 2020.

Nya balmassaflöden till bulkterminalen i Gävle hamn

Efter att ett lokalt pappersbruk nyligen flyttat om sina importflöden för balmassa så landade valet för import på Gävle hamn. För Bulkterminalen innebär det en ökning med 50% i hantering av balmassa, vilket i sin tur innebär 50 nya anlöp till terminalen.
 
”Det faktum att de valt att omdirigera sina flöden till att gå via vår terminal är väldigt roligt för oss. Det här blir en stor ökning i vår hantering av balmassa och vi kommer att hantera 150 000 ton balmassa under 2020, jämfört med 2019 då vi hanterade 100 000 ton”, säger Terminalchef Jörgen Flank.

Under 2019 importerades dessutom mängder av vindkraftsdelar till terminalen, och allt hann inte transporteras ut ur hamnen. Det är över 300 delar kvar på lager som kommer transporteras ut under det första halvåret 2020.