Meny
 

Efficient Flow


Efficient Flow är ett EU-finansierat projekt som syftar till att effektivisera anlöpsprocessen och därigenom öka
sjöfartens konkurrenskraft. Projektet ska förbättra flödet av gods och passagerare genom de båda korridorerna
Gävle-Rauma och Stockholm-Turku, samt bidra till två havskorridorer i centrala Östersjön.
Projektet förväntas bidra till både mindre miljöpåverkan genom anpassade och planerade anlöp i hamn,
samt tidsbesparingar upp till 7%

Projektet Efficient Flow kommer resultera i:
-implementering av Sea Traffic Management (STM),
-förbättrade processer, affärsmodeller och IKT-verktyg för förbättrat 
informationsutbyte mellan hamnaktörer och inlandsoperatörer,
- leverera varaktiga resultat och bästa praxis för tillämpning
i andra hamnar och korridorer i regionen.

Projektinformation:
Projektet finansieras av EU Interreg Central Baltic Program
Total budget: 4.572.902 €
Gävle Hamn budget: 571.450 €

Projekttid: 01.03.2018 - 28.02.2021
Projektet är ett gemensamt samarbete mellan:
Sjöfartsverket
Satakunta University of Applied Sciences
VTS Finland
Gävle Hamn
Rauma hamn

Om du vill veta mer om Efficient Flow
Läs här

eller vänligen kontakta projektledareTorbjörn Henriksson
Telefon: 070 8 58 04 68
Epost: torbjorn.henriksson@gavlehamn.se

Port of Gävle