Temperatur
6
m/s
NV
Medelvind
9
m/s
NV
Byvind
0.13
m
Vattennivå (RH2000)

Bygget av det automatiserade höglagret i Gävle hamn är i full gång

Byggandet av CFSen, dvs ett lagringsmagasin för papper, är ett parteringprojekt mellan Gävle Hamn AB, terminaloperatör Yilport och byggentreprenör NCC.

Projektägarna kallade samman till ett gemensamt möte med information om magasinet och byggstatus.

Gävle Hamns projektledare Johan Ericsson berättade om det unika med ett helautomatiserat lager i direkt anslutning till containerterminalen som kommer öka effektiviseringen av den nya containerterminalen avsevärt. Containerterminalen byggs just nu ut till en fördubblad kapacitet av 600 000 TEU och utrymme för att lagra 3000 containrar.

Ett järnvägsspår kommer löpa hela vägen fram och in i magasinets inlastningsområde som uppgår till 3500 m2. Där lastas pappersrullarna ur tågvagnarna med hjälp av truck och lastas på automatiserade rullband, som sedan transporterar rullarna vidare in i magasinet. Inne i magasinet scannas pappersrullarna av med streckkodsläsare, hämtas av helautomatiserade traverser-kranar och magasineras i det 6500 m2 stora lagret.

När det är dags för utlastning sker även detta per automatik och när rullarna väl är ute på utlastningsområdet så lyfts de in i containrar med hjälp av truck och körs sedan den korta vägen ner till sin plats på containerterminalen – redo att skeppas vidare ut i världen.

Martin Svensson som är platschef mark, berättade vidare om att de nu lagt den 10 000 m2 stora grunden som håller på att pålas upp för att bära den gjutna plattan och stålkonstruktionen. Ungefär 1000 pålar kommer slås ner i marken och bottenplattan av betong ska byggas för att klara en last på 10 ton per m2. I möjligaste mån används betongpålar, men då de emellanåt bryts av, eller inte kommer ner till rätt grundläggningsdjup på grund av stora stenblock eller skräp i marken, så byts betongpålen ut mot en borrad stålpåle istället. I dagsläget har ca 25% bytts ut mot stålpålar. Det tar mellan 10-50 minuter att slå ner en betongpåle och man snittar 14 pålar per dag.

Mats Tiveskog, platschef för bygg, berättade att gjutning av bottenplattan beräknas starta v 40. Totalt så kommer det gå åt ca 3500 m3 betong och 500 ton armering. Montage av stålskelettet beräknas ta sin början v 44, med upp till 25 m höga stålpelare som ska ställas upp på bultgrupper. Vardera pelare väger mellan 6-8 ton.

Arbetet är naturligtvis väderstyrt, men om allt går enligt plan så borde taket ligga på vid jul och överlämnande av ett magasin färdigt att tas i bruk av terminaloperatör Yilport, bör ske i augusti nästa år, avslutar Mats.