3.1°
Temperatur
4
m/s
V
Medelvind
6
m/s
V
Byvind
0.14
m
Vattennivå (RH2000)

Brandsläckningsövning i Gävle hamn

Övningen som skedde i Gävle hamn var ett samarbete mellan räddningstjänst och svenska oljebolag genom SMC (Släckmedelscentralen AB). Inriktningen för en sådan här storskalig oljebrandsläckning är cisternbränder. De är mycket ovanliga i Sverige, senaste var 1956 i Nynäshamn. Men konsekvenserna av en sådan brand kan bli väldigt stora och därför är det viktigt att säkerställa att hela kedjan fungerar och att inblandade aktörer praktiskt får öva insats och kontrollera att utrustning fungerar.
 
Preem har sedan drygt 20 år varit en av aktörerna i Gävle hamn.
”En grundbult i Preems verksamhet är att säkerhet går först på alla plan, därför ställde vi oss mycket positiva till att delta i den här övningen”, berättar Markus Hedlöf, depåchef på Preem sedan 10 år (se bild 5 nedan)
 
Preem har ett antal olika säkerhetsövningar i Gävle hamn per år. Brandövningar, utrymningsövningar och interna planer för räddningsinsatser är några av dem. Bransdsläckningsövningen som skedde var dock en av de större de varit med om. Som ett av de största oljebolagen i hamnen så har de en lagringskapacitet på 365 000 m2. Cisternen som brandövningen riktade in sig på har en lagringskapacitet på 3 500 m2.
 
Det finns flera oljebolag i hamnen men bara Preem som har utlastning på området och har därmed som huvudsyfte att distribuera drivmedel till alla stationer och kunder i regionen. Drivmedlet som består av flygfotogen, diesel och bensin anländer via båt, lagras i Preems depåer och lastas ut till tankbil för vidare distribution. Det är mycket brandfarliga ämnen och trots att säkerheten är hög menar Markus Hedlöf att sådana här övningar är viktiga.
 
”Det är bra infrastruktur i Gävle hamn med modern hamnanläggning och bra läge. Dessutom är samarbetet mellan bolagen och Gävle Hamn AB väldigt bra här, tack vare att det är prestigelöst och råder högt i tak. Det märkte man under övningen som blev väldigt lyckad och lärorik.”

Övningen utfördes så verklighetstroget som möjligt med larm från depåchef till SOS som i sin tur larmade Gästrike räddningstjänst. Därefter larmades  hamntrafikkontoret i Gävle hamn (bild 1) som i sin tur larmade övriga oljebolag, aktörer i hamnen och andra som riskerade att drabbas om elden varit reell. Gästrike räddningstjänst anlände så snart som möjligt efter att larmet gått och riggade pumpar som riktades mot omliggande cisterner (bild 2, 3, 4) som kylinsats och för att förhindra spridning. Det riktade släckningsarbetet utfördes sedan av SMC-team från Stockholm och Sundsvall som är utrustade med de pumpar som krävs i en större cisternbrand. När de anlänt så monterades pumpar och slangar från havet och leddes fram till ett rekommenderat avstånd på 60 meter från den gällande cisternen i vindriktning (bild 6, 7). När pumpen sedan gick för högtryck kunde man rikta 8000 liter vatten/sekund mot cisternen.

En av övningsledare Tommy Törling (bild 8) är brandingenjör och arbetar både för Gästrike räddningstjänst och Gävle Hamn AB. ”Säkerhet är naturligtvis av högsta prioritet i Gävle hamn. Att stora bränder i så kallad farlig verksamhet är så ovanligt är till stor del på grund av noggrant förebyggande skydds- och säkerhetsarbete. Och i det arbetet så är säkerhetsövningar en viktig del. Jag är väldigt nöjd med övningen och alla inblandades insatser”.