Gävle hamn klassat som skyddsobjekt

Från och med nu är Gävle hamn klassad som skyddsobjekt. Syftet bakom den ansökan som Gävle Hamn AB lämnade till Länsstyrelsen Gävleborg var att förstärka och ge ökad juridiskt skydd mot sabotage, terrorism och spioneri. Gävle hamn utgör en strategiskt viktig hamn i och med sitt geografiska läge och hamnen fyller en samhällsviktig funktion. Som […]