Gävle Hamn erbjuder elanslutning för fartyg vid energikajen

Flygvy av hamnområde

Som en av de första hamnarna i världen planerar Gävle Hamn att erbjuda landström till fartygen vid energiterminalen (kaj 27) med driftsättning sommaren 2022. Gävle Hamn har beviljats stöd från Naturvårdsverket via Klimatklivet för åtgärden, som kommer att möjliggöra kraftigt minskade växthusgasutsläpp vid kaj för de fartyg som väljer att ansluta. Parallellt utrustar flera rederier […]