Containerkranar anländer till Gävle Containerterminal

Efter två månaders färd har tre nya containerkranar nu anlänt till ostkustens största containerterminal. Yilport Nordic och Gävle Hamn AB har tillsammans investerat över en miljard kronor för att bygga ut containerterminalen i Gävle och möta den ökade efterfrågan på containertransporter.