Rekordvolymer för Gävle Hamn 2015

2015 blev ett rekordår för Gävle Hamn. Totalt ökade godsvolymerna med 25 procent, från 4,7 miljoner ton 2014 till 5,9 miljoner ton 2015. Det är petroleumprodukterna som står för den största ökningen. Fredrik Svanbom, VD för Gävle Hamn, förklarar volymerna med det rådande marknadsläget på världsmarknaden. 

E16 blir elväg för tung trafik

Snart kan lastbilar köra på el i farten. E16 vid Gävle ska bli elväg för tung trafik på en två kilometer lång provsträcka. 

Gävle Hamn kör på fossilfritt

Gävle Hamn har ställt om till en helt fossilfri fordonsflotta.
De tjänstebilar som används av Gävle Hamns medarbetare har i dagarna bytts ut till fyra elbilar som enbart drivs på el och en bil som i första hand drivs på biogas.