13.2°
Temperatur
9
m/s
NV
Medelvind
14
m/s
NV
Byvind
0.14
m
Vattennivå (RH2000)

Unik satsning i Gävle hamn möjliggör eco-driving för fartyg

Från 1 februari 2023 kan fartyg välja att sänka sina utsläpp under hela resan till Gävle hamn från kontinenten. Detta är möjligt tack vare ett unikt kösystem, ”Time Slot Gävle”, som nu är obligatoriskt för de fartyg som anlöper någon av de sju terminaler som nyttjar Gävle hamns energikaj. Målet med Time Slot Gävle är att möjliggöra för fartyg att sänka utsläppen genom ”eco-driving”.

Sedan 2017 har Gävle Hamn AB tillsammans med terminaler och andra partners arbetat för att göra fartygsanlöpen mer effektiva och hållbara. Arbetet har bland annat lett till världens (troligen) första mobilapp för utbyte av information i realtid mellan de organisationer som samverkar kring fartygsanlöp. ”Port Activity App” togs fram i samarbete med bland annat Sjöfartsverket och Rauma Hamn i Finland och appen används nu sedan knappt två år av aktörerna i Gävle hamn. Time Slot Gävle är en fortsättning på det arbetet. Kösystemet för fartyg har utvecklats under tre år i nära samarbete med Gävle energihamns terminaler, med stöd av Energimyndigheten och i partnerskap med ett rederi, Tärntank, en varuägare, Preem samt VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut).

– Det känns fantastiskt att vi äntligen är i gång! säger Niklas Hermansson, trafikchef i Gävle Hamn AB. Med appen effektiviserade vi anlöpet i inseglingsleden och hamnområdet. Det häftiga med Time Slot Gävle är att vi kan påverka hela resan till hamnen från t.ex. Nederländerna, Polen eller den svenska västkusten. Vi möjliggör för alla fartyg på väg hit att välja att köra eco-driving. Det känns djupt meningsfullt.

Kösystemet förändrar regelverket för anlöp till Gävle hamn och ersätter det gamla systemet ”first-come-first-serve” som sedan hundratals år används av branschen i hela världen vid anlöp där kajer delas av flera terminaler. Det nya regelverket gör det möjligt för fartygen att planera anlöpen bättre och sänka hastigheten under sjöresan. Därmed kan miljön besparas stora mängder klimatpåverkande utsläpp. Port Activity App är verktyget för att söka köplats och verifiera de planerade tiderna med automatiska positioneringsdata för fartyg.

Det låter enkelt men är både unikt och revolutionerande i en traditionstrogen bransch med många internationella aktörer som samverkar i komplexa transportkedjor. 

Claes Möller, vd för rederiet Tärntank, var en av initiativtagarna till Time Slot-projektet.

– Vi använder oss redan av slow-steaming framför allt mellan Preems terminaler, säger Claes. Genom Time Slot-projektet kan vi minska utsläppen även vid resan till hamnar med delade terminaler. Det möjliggör stor miljönytta!

Gävle Hamn AB har en vision om att hamnen ska fungera som en tröskelsänkare och katalysator för grön omställning.  

– Vi hoppas kunna inspirera fler hamnar att införa liknande system, säger Linda Astner, hållbarhetschef i Gävle Hamn AB. Sjöfarten är ett tydligt exempel på hur viktigt det är att vi jobbar med gränssnitt mellan organisationer och systemkopplingar. Alla vill ställa om men vi behöver samverka för att ta bort hindren. Vi har lärt oss otroligt mycket genom samarbetet inom Time Slot Gävle. Tillsammans har vi också kommit ett litet steg närmare våra gemensamma klimatmål. 

För mer information kontakta:

Linda Astner, Hållbarhetschef, Gävle Hamn AB
Epost:
Tel: +46 70 623 38 41

Utforska hamnen med hela familjen

Gratis buss, rälsbuss- och båtturer till hamnområdet. För små sjörövare finns teater, ansiktsmålning och fiskdamm. Testa vår ham(n)burgare! Ingen landkrabba ska behöva gå hungrig. Utforska hamnens framtida innovationsarbete, lyssna på föredrag och se fotoutställning. Det bjuds på nygräddade kanelbullar, tårta, godis och lokalt kaffe.