19.9°
Temperatur
2
m/s
O
Medelvind
4
m/s
O
Byvind
0.11
m
Vattennivå (RH2000)

Svea Vind Offshore avtalar med Gävle Hamn om produktion av vätgas

Energiföretaget Svea Vind Offshore har tecknat avtal med Gävle Hamn om etablering av vätgasproduktion i hamnområdet med preliminär start 2023. I ett första skede ska vätgasen användas av regionens industri och som drivmedel i vägtransportsektorn. Svea Vind Offshore är en av Energimyndighetens strateginoder för vätgas i Sverige och har nyligen avtalat med maskin- och transportföretaget Maserfrakt om leveranser av vätgas för fordonsdrift.

– Etableringen av vätgasproduktion i hamnområdet är ett viktigt steg i arbetet med att koppla samman det framväxande fossilfria energisystemet med det befintliga logistiksystemet. Som logistiknav är vi en viktig aktör i arbetet med en grön samhällsomställning. Vi vill fungera som katalysator och möjliggörare, säger Fredrik Svanbom, vd på Gävle Hamn.

Det nya avtalet innebär att Svea Vind Offshore i samarbete med Gävle Hamn ska projektera, finansiera och driftsätta en elektrolysör för vätgasproduktion i hamnområdet. Svea Vind Offshore kommer att erbjuda företag och organisationer inom industrin och transportsektorn att delta i projektet. Preliminär start för vätgasproduktionen är första kvartalet av 2023. Volymen producerad vätgas, som i ett inledande skede kommer att motsvara behovet hos 20–40 vätgasdrivna lastbilar, kommer kunna skalas upp i takt med att tillgången på el ökar.

– Mellansveriges industri och transportsektor har påbörjat resan mot elektrifiering och gröna vätgaslösningar, tempot i omställningen kommer att öka snabbt framöver. Vi har nyligen tecknat avtal om vätgasleveranser till Maserfrakt, ett av industriregionens största transportföretag, vi räknar med att snart kunna presentera fler sådana kontrakt. Etableringen av vätgasproduktion i Gävle Hamn är en naturlig fortsättning, säger Mattias Wärn, vd på Svea Vind Offshore.

Industrin, transportsektorn, akademin och offentliga sektorn i Mellansverige har etablerat initiativet Mid Sweden Hydrogen Valley med målet att Gävleborgs och Dalarnas industri ska ta ledningen i utvecklingen av ett integrerat vätgassamhälle. Gävle Hamn och Svea Vind Offshore deltar i initiativet och är båda viktiga möjliggörare för regionala systemlösningar för vätgas.

Svea Vind Offshore är ett energiföretag som utvecklar storskaliga och hållbara vindkraftsprojekt i energiintensiva regioner med omfattande behov av elektrifiering och elkrävande vätgaslösningar. Svea Vind Offshore är även regional strateginod för vätgas.

Gävle Hamn AB driver det tioåriga programmet ”Energioptimerat hamnkluster 2030”, med målet att minska klimatutsläppen i linje med Parisavtalet. Gävle Hamn är norra Mellansveriges största logistiknav, där exportvaror från regionens stål-, trävaru- och pappersindustri på väg ut i världen möter insatsvaror till industrin, drivmedel och konsumentprodukter som ska vidare in i landet.

För mer information kontakta:

Linda Astner, hållbarhetschef, Gävle Hamn
E-post: linda.astner@gavlehamn.se
Telefon: 070-623 38 41