2.3°
Temperatur
0
m/s
V
Medelvind
0
m/s
V
Byvind
-0.02
m
Vattennivå (RH2000)

RTG-kranar anländer till Gävle hamn

Den nya containerterminalen utrustas med eldrivna portalkranar som inte bara kommer att bidra till mindre koldioxidutsläpp och ljudnivå och samtidigt höja produktiviteten på terminalen. Då kranarna staplar sex containrar på höjden bidrar de till en effektivare containerhantering. Kranarna kommer att fjärrstyras från kontorsdesk och till viss del automatiseras. De saknar helt hytt.

Portalkranarna kommer vara ett komplement till kajkranarna som kommer senare i vår. För maximal effektivitet vid hantering av containrar i den nya containerterminalen är alltså sex eldrivna automatiska RTG-maskiner (rubber tyred gantry cranes) beställda. Med sin höga staplingskapacitet och utmärkta manövrerbarhet är RTG:er den smartaste möjliga kombinationen med de kommande kranarna.