-11.2°
Temperatur
2
m/s
V
Medelvind
4
m/s
V
Byvind
0.2
m
Vattennivå (RH2000)

Rekordmånga fartygsanlöp vid Gävle hamns kajer

Onsdag den 12 maj slog Gävle hamn ett nytt rekord i antal fartygsanlöp under en och samma dag. Tre containerfartyg och fem konventionellt lastade fartyg. Totalt låg åtta fartyg ankrade vid olika kajer och lossades av terminaloperatören.

Gävle hamns terminaloperatör Yilport Gävle kom med glädjande besked att Gävle hamn under onsdagen slog nytt rekord i antalet fartygsanlöp under en och samma dag. De senaste åren har det skett stora volymökningar över alla godsslag. Till stor del beror det på ett fördelaktigt läge för Mellansveriges industrier att exportera gods och en ökad sjöfrakt. Gävle hamns geografiska läge nära stadskärnan och med intermodala transporter når gods sin slutdestination med kortare lastbilstransporter och därmed minskat koldioxidutsläpp.

Under senaste åren har containerterminalen i Gävle hamn byggts ut för att fördubbla kapaciteten och kunna ta emot fler fartyg. Med den utbyggda containerterminalen kan Gävle hamn hantera betydligt fler fartyg samtidigt. I teorin skulle det gå att operera fyra containerfartyg på en och samma gång.