Meny
Gävle Hamn, hamnen vid ostkusten.

Om Gävle Hamn

Gävle hamn är ett innovativt och effektivt intermodalt logistikcentrum där sjöfart, järnväg och vägtransporter möts. Här skapar vi förutsättningar för hållbara, säkra, effektiva och kundanpassade logistiktjänster genom att tillhandahålla hamninfrastruktur med hög kapacitet för hamnens kunder.

Med sitt strategiska läge strax norr om Stockholm och i direkt anslutning till den industritäta regionen i Mellansverige är Gävle Hamn ett naturligt nav för import och export på ostkusten. Fartyg, tåg och lastbilar anlöper, lossar, lastar och avgår, varje timme, varje dag året om.
Trä och stål skeppas ut i världen härifrån, medan råvaror till industrin kommer in. Dagligen ankommer ett tiotal tågset och ungefär 300 lastbilar passerar Gävle Hamns grindar. Ungefär 900 fartyg anlöper hamnen varje år och omkring 6 miljoner ton gods hanteras. Kapacitet finns att dubblera volymen inom en 15-årsperiod.
Världens alla stora containerrederier trafikerar redan idag Gävle hamn, och nu byggs containerhamnen ut och dubbleras för att kunna ta emot fler och större fartyg. Hållbarhet är ett av fokusområdena, med ansatsen att öka andelen sjötransporter. Inom en 25-mils-radie från hamnen produceras årligen 17 miljoner ton stål och förädlade trävaror. Mycket exporteras till sjöss i container via Gävle. Den andelen förväntas växa snabbt i takt med att samhällets behov av miljövänliga transporter ökar.
Containerhamnen byggs ut tillsammans med Yilport som är terminaloperatör i hamnen. Gävle Hamn AB ansvarar för mark och infrastruktur. Samarbetet mellan Gävle hamn AB och Yilport följer en vanligt använd modell för internationella hamnar och bygger på stabilitet och långsiktigt samarbete.Etablering i hamnen, Gävle Hamn

Etablering och ledig mark

Se ledig mark här
Gävle Hamn, en miljövänlig och hållbar hamn.

En hållbar hamn

Läs om vår hållbara hamn