15.4°
Temperatur
3
m/s
S
Medelvind
5
m/s
S
Byvind
-0.22
m
Vattennivå (RH2000)

Nu bygger Gävle Energi laddstationer för lastbilar utanför Gävle hamn

Glada besked från Energimyndigheten som har beviljat Gävle Energi ett ekonomiskt stöd på 12 miljoner kronor för att bland annat bygga laddstationer för tunga godstransporter utanför Gävle hamn.

Det var under våren som Gävle Hamn AB och Gävle Energi arbetade fram en elektrifieringspilot som skickades in till Energimyndigheten. En elektrifieringspilot för tunga transporter är ett stöd som ska påskynda elektrifieringen av godstransporter i Sverige. Kravet för att få stöd är att laddstationen ska vara färdigställd senast hösten 2023 och att man som stödmottagare delar med sig av sina lärdomar och information av användningen.

Beskedet innebär ett stort steg i miljöinriktningen för att få den tunga trafiken fossilfri. Gävle Energi kommer placera ut tre laddplatser vid Gävle hamn. Som Mellansveriges största logistiknav där sjöfart, järnväg och vägtransporter möts hoppas Gävle hamn att detta kommer ge stor effekt och bidra till den fortsatta utvecklingen i att växa hållbart.

Här finns mer att läsa om beslutet.
Regionala Elektrifieringspiloter
Beslut från Energimyndigheten
”Ett viktigt steg att få den tunga trafiken fossilfri” – Arbetarbladet

Utforska hamnen med hela familjen

Gratis buss, rälsbuss- och båtturer till hamnområdet. För små sjörövare finns teater, ansiktsmålning och fiskdamm. Testa vår ham(n)burgare! Ingen landkrabba ska behöva gå hungrig. Utforska hamnens framtida innovationsarbete, lyssna på föredrag och se fotoutställning. Det bjuds på nygräddade kanelbullar, tårta, godis och lokalt kaffe.