-2.2°
Temperatur
1
m/s
NO
Medelvind
3
m/s
NO
Byvind
0.14
m
Vattennivå (RH2000)

Gävle Hamn AB bygger ny kaj

Gävle Hamn AB:s nuvarande Kemikaj är byggd på 30-talet och kajen har sedan dess genomgått åtskilliga renoveringar. Vid senaste besiktningen konstaterades att ytterligare renoveringar inte är möjliga, utan att en ny kaj anpassad efter dagens ställda krav behöver byggas.

PEAB anläggning har tilldelats entreprenadkontraktet som signerades idag, onsdag, klockan 12.30. Arbetet med byggandet av den nya kajen förväntas påbörjas i januari 2022 och avslutas i oktober 2023. Total kontraktssumma beräknas uppgå till 89.450.000 kronor.

Under nästa år kommer pålningsarbeten genomföras som följs av betongarbeten och anläggning av kajdäck/dykdalber, samt rörarbeten med byggnation av rörledningar. I entreprenaden ingår även rivning av befintlig kaj, byggnader, fundament mm. Muddring och rivning planeras ske under 2023.

Den nya kajen kommer placeras i ett nytt läge med tillhörande anslutningsvägar, en ny brandpumpbyggnad för övervakning, nya rörledningar och ny länspumpstation. Den kommer i jämförelse med den gamla kajen utrustas med ett långt mer effektivt brandbekämpningssystem genom de moderna kyl och skumkanoner som kajen kommer förses med. Dessutom kommer Gävle hamn efter 2023 kunna ta emot fartyg med ett djupgående på upp till 9 meter, till skillnad från  dagens djup som tillåter 8.6 m.

Allt arbete kommer att bedrivas under pågående verksamhet, då nuvarande befintlig kemikaj måste vara i full drift och funktion under hela entreprenaden.

För fler frågor vänligen kontakta:

Daniel Karlsson, Infrastrukturchef

070 414 06 03

Utforska hamnen med hela familjen

Gratis buss, rälsbuss- och båtturer till hamnområdet. För små sjörövare finns teater, ansiktsmålning och fiskdamm. Testa vår ham(n)burgare! Ingen landkrabba ska behöva gå hungrig. Utforska hamnens framtida innovationsarbete, lyssna på föredrag och se fotoutställning. Det bjuds på nygräddade kanelbullar, tårta, godis och lokalt kaffe.