13°
Temperatur
8
m/s
NV
Medelvind
11
m/s
NV
Byvind
0.11
m
Vattennivå (RH2000)

Fartygsservice Gävle AB – en av de äldsta aktörerna i hamnen

Fartygsservice Gävle AB är en av aktörerna i hamnen. Företaget startade redan i slutet på 60-talet och hade då sin huvudsakliga verksamhet i den hamn som låg inne i Gävle stad. Dock har de alltid haft verksamhet i den befintliga hamnen på Fredriksskans.

Fartygsservice Gävle AB startades av två bröder och arbetade framförallt med rengöring av fartyg efter kokslaster. Koks är det som blir kvar efter syrefattig förbränning av fossilt kol, exempelvis stenkol. Koks kan användas som bränsle och består av en hög halt aska och kol. Koks kan även användas som reduktionsmedel i järnframställning. Koks kom till användning under den industriella revolutionen, det användes då till att driva fabriker och de tidiga lokomotiven. Koks användes även under en stor del av 1900-talet för uppvärmning av t.ex. bostäder i kokspannor och kokskaminer.

Under åren har företagets verksamhet utvecklats. Ägaren Bato Hibner, gick in i företaget 2003. Under den tiden arbetade 6-8 personer i företaget och erbjöd allt ifrån servicearbeten, lasträkning, förmansarbeten samt tjänster som Stadsvägning. Företaget utförde också lagerföring och inspektion av lasthanteringsutrustning åt ett flertal rederier samt försåg fartyg och besättningspersonal med nödvändig utrustning och tillbehör. En viktig tjänst var även leverans av färskvatten till de fartyg som anlöpte i Gävle hamn. Dessutom hade företaget en containerdepå där de besiktade, rengjorde, reparerade, lagerhöll och sålde containrar åt kunder, berättar Bato.

”När Yilport Nordic tog över terminaldriften här i Gävle hamn tillfrågades jag om jag ville börja jobba för dem och terminaloperatören tog därmed över en del av de tjänster som Fartygsservice erbjöd”, fortsätter Bato.

Idag är de 2-3 anställda som jobbar på företaget och verksamheten utgörs av en del med andra tjänster som inte är lika hamnnära. De erbjuder dock fortfarande servicearbeten i hamnen såsom skeppshandel, leverans av färskvatten samt Stadsvägningar och är därmed en av de äldsta aktörerna i hamnen.

”Under en period arbetade faktiskt kommundirektören på företaget i och med att hans mamma var delägare”, ler Bato, ”men det var ett tag sedan nu.”

Utforska hamnen med hela familjen

Gratis buss, rälsbuss- och båtturer till hamnområdet. För små sjörövare finns teater, ansiktsmålning och fiskdamm. Testa vår ham(n)burgare! Ingen landkrabba ska behöva gå hungrig. Utforska hamnens framtida innovationsarbete, lyssna på föredrag och se fotoutställning. Det bjuds på nygräddade kanelbullar, tårta, godis och lokalt kaffe.