13.3°
Temperatur
10
m/s
NV
Medelvind
15
m/s
NV
Byvind
0.14
m
Vattennivå (RH2000)

Elektrifiering av Fredriksskansbanan

Gävle Hamn expanderar – elektrifiering av Fredriksskansbanan och ny elektrifierad direktanslutning över Näringens industriområde. 

Gävle hamn fortsätter att utöka kapaciteten med bland annat nya kajer och magasin. Den nya direktanslutningen till hamnen möjliggör denna kapacitetsökning ytterligare. Projektet beräknas börja den 1 november och förväntas stå klart 2021.
 
Idag sker godstransporter till och från hamnen med hjälp av diesellok. Transporterna först går in till Gävle bangård, där man byter ut elloken till diesellok innan de fortsätter till slutdestinationen. På väg tillbaka sker samma procedur.
 
Med den nya direktanslutningen kommer alla godståg att kunna köra direkt till och från hamnen oavsett var de kommer ifrån, vilket gör att växling och byte från ellok till diesellok på godsbangården inte längre behövs. Direktanslutningen kommer att minska kostnaderna för hamnens godskunder och snabba upp transporttiden in till hamnen med 30–45 minuter enkel väg.
 
– Vår strategi är att skapa en effektiv hamn med avseende på kostnad, tid och miljöbesparingar för godskunderna. Idag saknar vi direktanslutning för tåg från Ostkustbanan och Bergslagsbanan, vilket gör att godsbangården blir en flaskhals. Elektrifieringen och direktanslutningen till hamnen är därför kritiskt för oss, säger Fredrik Svanbom, VD för Gävle Hamn.
 
Projektet är budgeterat till 860 miljoner kronor.
 
Läs mer om projektet på Trafikverkets sida>>

Utforska hamnen med hela familjen

Gratis buss, rälsbuss- och båtturer till hamnområdet. För små sjörövare finns teater, ansiktsmålning och fiskdamm. Testa vår ham(n)burgare! Ingen landkrabba ska behöva gå hungrig. Utforska hamnens framtida innovationsarbete, lyssna på föredrag och se fotoutställning. Det bjuds på nygräddade kanelbullar, tårta, godis och lokalt kaffe.