Privatisation of Baltic Sea Gateway AB

Read more about the privatisation under "Nyheter"

Fredrik Svanbom
Verkställande Direktör
Linda Astner
Chef Hälsa Miljö Säkerhet
Mattias Jähder
Terminalchef Bulk
Sami Engstrand
Chef Kundcenter
Daniel Karlsson
Chef Oljeterminalen

Nyheter

SvenskPress.se
09/23/2015 - 13:39
DN.se
06/04/2015 - 21:00