Gävles nya containerterminal 2019

Nu dubblar vi kapaciteten inför framtiden. Se filmen eller läs mer om vår satsning här.
-8,7°
Temperatur
1
m/s
SV
Vind
-0,22
m
Vattennivå

Gävle Hamn - Ostkustens nav

Med sitt strategiska läge strax norr om Stockholm och i direkt anslutning till den industritäta regionen i Mellansverige är Gävle Hamn ett naturligt nav för import och export på ostkusten. Stora fartyg kan effektivt anlöpa hamnen för snabb lossning och lastning. Här finns också gott om tillgängliga ytor för etablering i kajnära lägen.

Välkommen till Gävle Hamn

Inneliggande fartyg

Fartyg Avgång kaj
METEOR -
HELUAN 2018-02-21 22:00
VALDIVIA 2018-02-22 09:00

Förväntade fartyg

Fartyg Ankomst kaj
ICE STAR 2018-02-23 06:00
SERDOLIK 2018-02-23 07:00
AQUAKULA 2018-03-04 15:00


Snabba fakta

Läs mer

Snabba fakta

Kort fakta om Gävle Hamns kapacitet i siffror. Lagringsyta, kajer, magasin mm.


Terminaler

Läs mer

Terminaler

Läs mer om Gävle Hamns olika terminaler och deras kapacitet.


Anlöps-
information

Läs mer

Anlöps­information

Se alla inneliggande och ankommande fartyg som för tillfället befinner sig i Gävle Hamn.

Kontakta oss

 +46 26-17 88 43
 info@gavlehamn.se

Följ oss