Gävle Hamn expanderar

En helt ny LNG-terminal, nya kajer och ökade ytor för lagring inom hamnområdet. Gävle Hamns expansion fortsätter och ställningen som Ostkustens logistiknav förstärks ytterligare.

Daniel Karlsson
Chef Oljeterminalen
Sami Engstrand
Chef Kundcenter
Mattias Jähder
Terminalchef Bulk
Fredrik Svanbom
Verkställande Direktör
Linda Astner
Chef Hälsa Miljö Säkerhet

Nyheter

03/23/2015 - 14:29
GD.se
01/27/2015 - 13:42