Gävle Hamn expanderar

En helt ny LNG-terminal, nya kajer och ökade ytor för lagring inom hamnområdet. Gävle Hamns expansion fortsätter och ställningen som Ostkustens logistiknav förstärks ytterligare.

Linda Astner
Chef Hälsa Miljö Säkerhet
Fredrik Svanbom
Verkställande Direktör
Daniel Karlsson
Chef Oljeterminalen
Sami Engstrand
Chef Kundcenter
Mattias Jähder
Terminalchef Bulk

Nyheter

09/01/2014 - 08:51
GD.se
08/30/2014 - 14:39
GD.se
08/22/2014 - 22:12