Gävle Hamn expanderar

En helt ny LNG-terminal, nya kajer och ökade ytor för lagring inom hamnområdet. Gävle Hamns expansion fortsätter och ställningen som Ostkustens logistiknav förstärks ytterligare.

Mattias Jähder
Terminalchef Bulk
Linda Astner
Chef Hälsa Miljö Säkerhet
Fredrik Svanbom
Verkställande Direktör
Sami Engstrand
Chef Kundcenter
Daniel Karlsson
Chef Oljeterminalen

Nyheter

09/01/2014 - 08:51
GD.se
08/30/2014 - 14:39
GD.se
08/22/2014 - 22:12