Privatisation of Baltic Sea Gateway AB

Read more about the privatisation under "Nyheter"

Sami Engstrand
Chef Kundcenter
Mattias Jähder
Terminalchef Bulk
Linda Astner
Chef Hälsa Miljö Säkerhet
Daniel Karlsson
Chef Oljeterminalen
Fredrik Svanbom
Verkställande Direktör