Meny
Kombiterminal Granudden - Gävle Hamn

Kombiterminalen

Kombiterminalen ligger i Fredriksskans, med närhet till Containerterminal, varulager och kajer. Här erbjuds helhetslösningar på kombitrafikshantering, bland annat lyft, växling, lagring och stuff/stripp. Den operativa verksamheten sköts av Yilport Gävle.

Inom Terminal Granudden finns ännu en kombiterminal och tillsammans innehar därmed Gävle hamn en av Sveriges största kombiterminaler med en årlig hantering av cirka 80,000 TEU. Här lastas gods på eller av tåg med dagliga pendlar till och från Gävle Containerterminal och andra platser i Sverige, framförallt i mellansverige.

Med en kombiterminal menas ett antal järnvägsspår dit godståg kommer för att hämta och lämna gods. I kombiterminalen möter tågen vägtransporter för omlastning från det ena transportslaget till det andra.