Meny
Gävle Hamn - Jobba hos oss

Jobba hos oss

Sverige är mycket beroende av sjöfart. Hela 90 procent av de 200 miljoner ton gods som importeras och exporteras fraktas via fartyg. Att arbeta i en av Sveriges största hamnar är mycket speciellt. Dels tack vare att vi är en viktig förbindelse ut till hela världen, och dels för att sjöfarten är så viktig för näringslivet och dess konkurrenskraft.
Lediga tjänster:
Vi har inga lediga tjänster i dagsläget.

Om du har en bakgrund som du tror skulle passa hos oss,
får du gärna skicka in ditt CV till:

sandra.jonsson@gavlehamn.se


Sveriges bästa hamn

Vår vision är att upplevas som Sveriges bästa hamn. Visionen är betydligt mer än vackra ord på papperet för oss. Vi har många förutsättningar som hjälper oss på vägen:

Gävle Hamn - Sveriges bästa hamn

Värdegrund

Tillsammans arbetar vi med att erbjuda en effektiv och långsiktigt hållbar infrastruktur för terminaloperatörer, speditörer och varuägare i hamnen. Våra kärnvärden är glädje, samarbete, respekt och ansvar. Denna värdegrund genomsyrar hur vi beter oss mot varandra, samarbetspartners och kunder, men också hur vi tar beslut och hur vi når våra mål.
Glädje:
Vi bjuder på oss själva, är hjälpsamma och visar uppskattning. Vi bidrar med positiv energi till medarbetare, kunder och partners. Vi är stolta över vårt arv och brinner för fortsatt utveckling av hamnen och Gävleborg.
Respekt:
Vi visar respekt för varandra och tar vara på de samlade kompetenserna i företaget.
Samarbete:

Samarbete är otroligt viktigt för att vi ska lyckas bli Sveriges bästa hamn. Vi bidrar med kunskap inom vårt ansvarsområde och tar ansvar för att våra respektive insatser bidrar till att utveckla hamnverksamheten. Vi stödjer varandra och bidrar till ett gott samarbetsklimat – alltid med kunden i centrum.

Ansvar:
Vi tar ansvar i de frågor som berör vår verksamhet, kunder och samarbetspartners. Ett gediget säkerhetsarbete pågår fortlöpande för att identifiera och hantera risker. Det ansvaret omfattar även miljöfrågor, där vi ser oss som en viktig partner i miljöarbetet i Gävleborg och Sverige.
Utöver detta strävar vi efter att alltid vara innovativa, öppna för nya idéer och våga utmana gamla sanningar. Syftet är alltid att göra hamnen säkrare, mer effektiv och med en så låg miljöbelastning som möjligt.