Meny


Farliga anläggningar och säkerhet inom Gävle Hamn

Inom Gävle hamnområde finns ett antal anläggningar där stora mängder kemikalier hanteras. 
Enligt ”lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor” (SFS 1999:381)
ska kommunen informera de personer som löper risk att påverkas vid en eventuell olycka.

Informationen presenteras i en folder ”Om larmet går”. Foldern finns, förutom här på Gävle hamns hemsida, även på
Gävle kommuns och Gästrike räddningstjänsts hemsidor.

Gästrike Räddningstjänst skickar dessutom ut foldern till personer som bor i närområdet


Läs mer och ladda ner vår onlinebroschyr om farliga anläggningar och säkerhet inom Gävle Hamn.