Meny
Gävle Hamn, hamnen vid ostkusten.

Du använder Gävle hamn varje dag!


Varje dag kommer du på ett eller annat sätt i kontakt med produkter som importerats över Gävle hamn. Hamnen har en avgörande roll för din ekonomi. Då Gävle Hamn AB är kommunägt, kan man säga att just du är delägare i denna för regionen så viktiga plats.

Visste du att 9 av 10 varor som kommer in i Sverige har passerat en av landets hamnar? Gävle hamn tar emot ca 900 fartygsanlöp årligen. Hit kommer också 20 tåg och drygt 300 lastbilar varje dag. Genom dessa transporter hanteras ca 6 miljoner ton gods varje år. Och volymerna förväntas öka.

Inom en 25-milsradie från Gävle produceras betydande volymer stål, papper och timmer. Mycket exporteras i container via Gävle hamn. Och mängder med olika varor importeras; Kaffe, golv, snöskotrar, gamla jänkarbilar, varor till Dollarstore, handskar till Ejendahls, avisningsmedel till Arlanda, råwhisky för destillering, vitvaror, däck till personbilar, läppbalsam, kläder, böcker, juldekorationer, våtservetter och lampor – för att nämna några.

Med en ökad efterfrågan på godshantering över Gävle hamn, så är det viktigt att det finns krafter och viljor att möta behovet. Kommunen genom Gävle Hamn AB, tillsammans med terminaloperatören Yilport, gör nu betydande och långsiktiga investeringar i hamnen. Det är av stor vikt för det snabbt växande Gävle, men också för den omgivande regionen med flera av landets största industrier. De senaste tio åren har containertrafiken i Gävle hamn redovisat en nästan obruten rad av stora årliga volymökningar. För att klara fortsatt tillväxt fördubblar nu Gävle Hamn AB och Yilport kapaciteten i ostkustens största och Sveriges tredje största containerhamn. Med en gemensam satsning på 700 miljoner kronor byggs ytterligare en kaj med kranar och djup för att kunna ta emot fler och större containerfartyg. Utbyggnaden beräknas vara klar i slutet av 2019, och innebär möjligheter att årligen hantera 600 000 TEU. 1 TEU = En 20 fot/6,1 meter lång container.

Samtidigt med containerhamnens expansion byggs Sveriges nordligaste gränskontrollstation för att ta emot containrar som innehåller livsmedel och djurfoder från länder utanför EU. Det blir den fjärde kontrollstationen av sitt slag i Sverige. Detta möjliggör en mer miljömässigt hållbar import av livsmedel och jordbruksprodukter till mellersta och norra Sverige.

Expansionen av containerterminalen har också lett till att Gävle förmodligen blir den första hamnen i världen med ett automatiserat höglager för hantering av pappersrullar, som på effektivast möjliga sätt kommer lasta papper i containrar för vidare sjötransport ut i världen. Det här är ännu en investering som stärker hamnens konkurrenskraft och stora betydelse för regionens industri.