Meny
Hamnaktörer i Gävle Hamn

Aktörer i hamnen

Företag i Energihamnen

Almer Oil & Chemical Storage AB almeroil.se (*Läs artikel)
A Flygbränsle­hantering (*Läs artikel)
Cargo Survey cargosurvey.se (*Läs artikel)
Cirkle K cirklek.se​
Dewatech AB dewatech.se     (*Läs artikel)
Ekokem AB
Forslunds Bulktransport AB fbtab.se (*Läs artikel)
Inter Terminals Sweden AB interterminals.com
Kemira Kemi AB kemira.com
Kemtrans AB kemtrans.se
Nordic Storage nordicstorage.se
OK-Q8 okq8.se                 (*Läs artikel)
OMYA AB omya.com
Preem preem.se               (*Läs artikel)
St1 AB st1.se
Saybolt Saybolt.se            (*Läs artikel)
Skadeservice (*Läs artikel)
Wallners åkeri wallnersakeri.se
Wibax wibax.com

Terminal­transportör

Yilport yilportgavle.se      (*Läs artikel)

Övriga aktörer

Boliden Mineral AB boliden.com
Ersand Förvaltning AB ersand.se
Fredriks­skans Kontors­hotell AB ersand.se
Hamnmagasin i Gävle
Imerys Mineral AB imerys.com
Kuusakoski Sverige AB kuusakoski.com (*Läs artikel)
Lermagasinet.se ersand.se
Lindströms Åkeri lindstromsakeri.com
Ragn Sells ragnsells.se
Scol Allied sveconfreight.se
Stena Recycling AB stenarecycling.se
Sören Thyr Harbour Dept AB sorenthyr.se      (*läs artikel)
Thiele Nordic AB thielekaolin.com   (*läs artikel)

Mäklare, speditörer m. fl.

Andersson & Lundqvist AB
sveconfreight.se   (*Läs artikel)
Bertling AB, FH
bertling.com
Gävle Fartygs­förtöjning

Gävle Skepps­klarering AB
gskab.se
Haegerstrand, AB P J
haegerstrands.se
(*Läs artikel)
Nautic Shipping AB
swe-shipbroker.se
SDK group
sdkgroup.com
(*läs artikel)
Svecon Freight AB
sveconfreight.se  (* Läs artikel)
Fartygsservice
fartygservice.se
Sjöfarts­verket
sjofartsverket.se
*En artikelserie om respektive aktör håller på att skrivas.  Läs artiklarna på anvisade länkar.​

Vill du fråga om etablering i hamnen kontakta oss på
tel: 02617 88 43
epost: info@gavlehamn.se