Hamnaktörer i Gävle Hamn

Aktörer i hamnen

Företag i Energihamnen

Almer Oil & Chemical Storage AB almeroil.se
A Flygbränsle­hantering
Cirkle K cirklek.se​
Dewatech AB dewatech.se
Ekokem AB
Forslunds Bulktransport AB fbtab.se
Inter Terminals Sweden AB interterminals.com
Kemira Kemi AB kemira.com
Kemtrans AB kemtrans.se
Nordic Storage nordicstorage.se
OK-Q8 okq8.se
OMYA AB omya.com
Preem preem.se               (*Läs artikel)
St1 AB st1.se
Saybolt Saybolt.se
Skadeservice (*Läs artikel)
Wallners åkeri wallnersakeri.se

Terminal­transportör

Yilport yilportgavle.se      (*Läs artikel)

Övriga aktörer

Boliden Mineral AB boliden.com
Ersand Förvaltning AB ersand.se
Fredriks­skans Kontors­hotell AB ersand.se
Hamnmagasin i Gävle
Imerys Mineral AB imerys.com
Kuusakoski Sverige AB kuusakoski.com
Lermagasinet.se ersand.se
Lindströms Åkeri lindstromsakeri.com
Ragn Sells ragnsells.se
Scol Allied sveconfreight.se
Stena Recycling AB stenarecycling.se
Sören Thyr Harbour Dept AB sorenthyr.se
Thiele Nordic AB thielekaolin.com

Mäklare, speditörer m. fl.

Andersson & Lundqvist AB sveconfreight.se   (*Läs artikel)
Bertling AB, FH bertling.com
Fartygsservice fartygservice.se
Gävle Fartygs­förtöjning
Gävle Skepps­klarering AB gskab.se
Haegerstrand, AB P J haegerstrands.se
Nautic Shipping AB swe-shipbroker.se
Sjöfarts­verket sjofartsverket.se
Svecon Freight AB sveconfreight.se  (* Läs artikel)
*En artikelserie om respektive aktör håller på att skrivas.  Läs artiklarna på anvisade länkar.​
 

Vill du fråga om etablering i hamnen kontakta oss på
tel: 02617 88 43
epost: info@gavlehamn.se