På gång

Nu har startskottet för nya containerterminalen gått

Infrastrukturminister Tomas Eneroth tillsammans med ägaren till Gävle hamns terminaloperatör Yilport, Robert Yuksel Yildrim, höll i startpistolen (eller kran-kontrollen).
 

Norra Europas största privatägda lagringsbolag...

... för kemikalie- och petroleumprodukter finns i Gävle hamn.
 

Fartygsrelaterade avgifter för 2019 höjs inte

 Gävle Hamn AB väljer att låta fartygsrelaterade avgifter vara oförändrade från 2018, med ambitionen att kunna vara ett konkurrenskraftigt alternativ till landtransporter.
 

Byggmax lager i Gävle hamn

I Gävle hamn så är SDK shippings största och enda kund Byggmax. Alla varor som går ut till butikerna från Stockholm och norrut, lagras i Gävle hamn.

Villa Sjötorp flyttas!

Kontraktet signerat med förening för nedmontering och flytt av Villa Sjötorp.

Alla vägar bär till Gävle hamn

Under de senaste veckorna har 14 skyltar bytts ut för att förtydliga och förenkla körningen in till Gävle hamn. Närmare 1000 fordon passerar Gävle hamns grindar dagligen, så det behövs! Välkommen!
 

Från Granudden till Fredriksskans

Terminalen Granudden består av containrar och lagermagasin för pappersrullar. Pappersrullarna transporteras med tåg från Granudden via Gävle ut till Fredriksskans där de sedan skeppas ut med fartyg till olika destinationer för att bli bland annat kartonger och förpackningar.
 

Kontraktet signerat för utbyggnaden av Gävle hamns containerterminal

Nu har Gävle Hamn signerat kontraktet för fördubblingen av ostkustens största containerterminal med CYES Maritime works. Målet är att utbyggnaden av containerterminalen ska stå klar i slutet av 2019.
 

Visste du att?...

…Gävle Hamn är inte bara cisterner, containrar och stora fartyg.

Det är mer naturskönt än man kan tro i en av Sveriges största hamnar och hamnen bidrar till många arbetsplatser och ekonomisk tillväxt i såväl regionen som övriga Sverige.

Storsatsning på automatisering av pappershantering i Gävle hamn

Gävle blir förmodligen den första hamnen i världen med ett automatiserat höglager för hantering av pappersrullar. Anläggningen kommer inrymmas i en 10 000 kvadratmeter stor och 25 meter hög byggnad, som på effektivast möjliga sätt kommer lasta papper i containrar för vidare sjötransport ut i världen.