På gång

Länsdragningsövning i Gävle hamn

Länsdragningsövningen genomfördes för att kontrollera ett flytande arbete med nybyggd ramp och dedikerad länsbåt. Länsen som användes vid övningen är en så kallad oljeläns och används för att ringa in och avgränsa utsläpp vid ett eventuellt oljeläckage. 

Intresseanmälan öppen för Villa Sjötorp

Nu finns möjlighet att anmäla intresse för förvärv, nedmontering och flytt av Villa Sjötorp.
 

Fortsatt stark tillväxt för containerterminalen i Gävle hamn

Första kvartalet av 2018 visar på fortsatt rekorduppgång av volymsiffrorna med all-time-high både för januari- och februarimånads resultat. 

Svecon Freight AB bygger nytt magasin och utökar lagringskapaciteten i Gävle Hamn

Svecon Freight AB är en av de cirka 40 aktörerna i Gävle Hamn. Just nu håller de på att bygga ett nytt magasin och ökar därmed varulagerkapaciteten med 2800 m2.
 

Handelsdagen 22 maj

Handelsdagen är en mötesplats för inspiration, nyheter och kunskap inom Internationell handel och i år även inom Infrastrukturfrågor.
 

Ostkustens största containerhamn blir dubbelt så stor

Gävle Hamn och Yilport Gävle fördubblar kapaciteten i containerhamnen. Det beräknas vara klart under 2019, och innebär möjligheter att hantera 600 000 TEU per år. 

Starkt ökade godsvolymer

Den totala godsomsättningen för 2017 var nästan 5,7 miljoner ton, vilket är en ökning på drygt 17% jämfört med föregående år.

Nordligaste hamnen för import av livsmedel

Gävle får Sveriges nordligaste hamn för import av livsmedel

Gävle Hamn digitaliserar fartygsanlöpen

Gävle Hamn deltar med bl.a. Rauma Hamn, svenska Sjöfartsverket och dess finska motsvarighet i EU-projektet EfficientFlow för effektiviserad anlöpsprocess.