Meny

På gång

Världsunikt papperslager nästan klart

Nya automatiserade höglagret för pappersbalar börjar ta form. Byggentreprenör NCC bjöd i veckan in till förhandsvisning nu när hela byggnationen börjat ta form med invändiga traverser och transportband

Port Activity app - snart i din hand!

En ny mobilapplikation håller på att utvecklas som ska tillhandahålla samma information till alla parter inför och under ett anlöp. Lösningen syftar alltså till att öka hamnoperatörernas effektivitet genom att kommunicera ankomsttider och avgångstider m m för fartyg.

Nytt samarbete öppnar för vätgassatsning i Gävle hamn

Gävle Hamn, Gävle Energi och energibolaget Statkraft har ingått avtal för att utreda möjligheterna att skapa en vätgasanläggning inom Gävle hamn.
 

Ny chef för trafik- och säkerhet i Gävle Hamn.

Trafik- och säkerhetsavdelningen, som tidigare hette Port Authority, har nu fått en mer renodlad funktion med trafik-, gods-, logistik- och säkerhetsfrågor. Nytillträdd chef är Niklas Hermansson

Ny hållbarhetschef i Gävle Hamn.

Då Gävle Hamn har höga ambitioner inom hållbarhetsområdet, har vi nu valt att tillsätta en ny funktion som ansvarar för hållbarhet och digital utveckling

Cargo survey är störst i Sverige på att tillhandahålla lossning och bemanning av kajer.

Cargo Survey är en av aktörerna i Gävle hamn och merparten av den operativa verksamheten i Gästrikland sker i Gävle Hamn.

En bra start på 2020

2020 inleddes med rekord på Granudden och nya balmassaflöden till bulkterminalen i Gävle hamn.
 

Nu har Villa Sjötorp monterats ner

Efter viss försening är föreningen Villans vänner klara med nedmonteringen av Villa Sjötorp

Hur påverkar Coronaviruset Gävle Hamn?

Hur påverkas godsflödena i Gävle Hamn?
Godshanteringen på Containerterminalen har de senaste veckorna gått ner något men man kan inte konstatera om det beror på Corona-effekter eller en nedåtgående konjunktur.

Nordic Storage en av aktörerna i Gävle hamn

Nordic Storage blev en av aktörerna i Gävle hamn redan 2007, då Shell skulle avyttra en del av sin depå med två cisterner och sammanlagd lagringskapacitet på 24 000 m2.