På gång

Informationsträff om unik teknisk lösning vid bygget av Gävle Hamns containerterminal

. Kajen byggs som en förlängning av befintlig containerkaj och när den sätts i drift kommer kapaciteten på containerterminalen ha ökat från 250 000 TEU till drygt 600 000 TEU

Bygget av det automatiserade höglagret i Gävle hamn är i full gång

Projektägarna kallade samman till ett gemensamt möte med information om magasinet och byggstatus.
 

Wallners åkeri har tankbilar i Gävle hamn

Gävle ända sedan 60-talet, men först 2006 fick de en uppställningsplats i hamnen. De levererar petroleum till stationerna från norra Uppland, Dalarna, Gästrikland och delar av Västmanland Hälsingland

Imerys vidareförädlar mineraler till pappersindustrin

Imerys är en av de 40 aktörerna i Gävle hamn och arbetar med att vidareförädla mineraler till pappersindustrin. 270 fabriker drivs av Imerys och en av de fabrikerna ligger i Gävle Hamn. 
 

Gävle Hamn ställer ut om fördubblingen av containerterminalen på Logistik och transportmässan i Göteborg

Gävle Hamn kommer tillsammans med terminaloperatör Yilport att ställa ut på Logistik och Transportmässan i Göteborg 5-6 november, monter B09:19.

Kemtrans en av aktörerna i Gävle hamn

Kemtrans hanterar ungefär 20 000 m3 kemikalier per år i Gävle hamn. Den vanligast förekommande kemikalien som Kemtrans hanterar är svavelsyra. 
 

Fortsatt högkonjunktur i Gävle hamn

Efter årets första månader ser Gävle hamns terminaloperatör Yilport, inga tecken på en sviktande konjunktur.
 

Ragnsells ser en början där andra ser ett slut

Verksamheten på Ragnsells i Gävle hamn är bred med ett antal segment som hanteras såsom containertjänster, sophämtning, hantering av farligt avfall mm.
 

SSAB flyttar ytterligare stålexport till Gävle Hamn

Förutom de olika stålprodukter som redan upptar en helt egen sektion i CFS:en har SSAB valt att nu också flytta stuffningen av rör för världens gruvindustrier till Gävle Hamn.

Unifeeder introducerar ny veckovis linje mellan Gävle Hamn och Polen

Den nya linjen har premiär 10 augusti från hamnen i Gdansk och kommer anlöpa Gävle Hamn runt den 12 augusti.