På gång

Svecon Freight AB bygger nytt magasin och utökar lagringskapaciteten i Gävle Hamn

Svecon Freight AB är en av de cirka 40 aktörerna i Gävle Hamn. Just nu håller de på att bygga ett nytt magasin och ökar därmed varulagerkapaciteten med 2800 m2.
 

Handelsdagen 22 maj

Handelsdagen är en mötesplats för inspiration, nyheter och kunskap inom Internationell handel och i år även inom Infrastrukturfrågor.
 

Ostkustens största containerhamn blir dubbelt så stor

Gävle Hamn och Yilport Gävle fördubblar kapaciteten i containerhamnen. Det beräknas vara klart under 2019, och innebär möjligheter att hantera 600 000 TEU per år. 

Starkt ökade godsvolymer

Den totala godsomsättningen för 2017 var nästan 5,7 miljoner ton, vilket är en ökning på drygt 17% jämfört med föregående år.

Nordligaste hamnen för import av livsmedel

Gävle får Sveriges nordligaste hamn för import av livsmedel

Gävle Hamn digitaliserar fartygsanlöpen

Gävle Hamn deltar med bl.a. Rauma Hamn, svenska Sjöfartsverket och dess finska motsvarighet i EU-projektet EfficientFlow för effektiviserad anlöpsprocess.

Välkommen till Gävle Hamn

Ett transportcentrum med konstant aktivitet...
Se filmen här