På gång

Fortsatt högkonjunktur i Gävle hamn

Efter årets första månader ser Gävle hamns terminaloperatör Yilport, inga tecken på en sviktande konjunktur.
 

Ragnsells ser en början där andra ser ett slut

Verksamheten på Ragnsells i Gävle hamn är bred med ett antal segment som hanteras såsom containertjänster, sophämtning, hantering av farligt avfall mm.
 

SSAB flyttar ytterligare stålexport till Gävle Hamn

Förutom de olika stålprodukter som redan upptar en helt egen sektion i CFS:en har SSAB valt att nu också flytta stuffningen av rör för världens gruvindustrier till Gävle Hamn.

Unifeeder introducerar ny veckovis linje mellan Gävle Hamn och Polen

Den nya linjen har premiär 10 augusti från hamnen i Gdansk och kommer anlöpa Gävle Hamn runt den 12 augusti.
 

Gävle Hamn har förvärvat mark utanför hamnområdet

Gävle Hamn har förvärvat en 33 000 m2 stor yta strax utanför hamnområdet för att få plats med den ökade importen av vindkraftverk. Drygt 1.800 delar ska lossas och mellanlagras, innan de transporteras till skandinaviska vindkraftprojekt.
 

Möjlighet att hyra mark i hamnen!

Gävle Hamn AB avser att upplåta ett markområde för anläggningsarrende. Nu har ni möjlighet att deltaga och inlämna intresseanmälan för markområdet.
 

Handelsdagen 2019

Nära 150 personer från framförallt Dalarnas och Gävleborgs näringsliv samlades för att lyssna på kunniga talare och diskutera infrastruktur och internationell handel. Gävle Hamn ansvarade för inriktningen Infrastruktur och många viktiga punkter lyftes och diskuterades.
 

Gävle Hamn ställer ut om fördubblingen av containerterminalen på Transport Logistic-mässan i München

Gävle Hamn kommer tillsammans med terminaloperatör Yilport att ställa ut på Logistikmässan i München 4-7 juni, hall B2 monter 416. Transport Logistics är en av världens största logistikmässor.
 

Från kommunfullmäktige och stadshuset till Sveriges hamnars miljönätverk på Grand hotell

Utställningen, om Gävle hamns vikt som arbetsgivare, roll för regionens ekonomi och miljöpåverkan - är med överallt.
Några veckor framöver kan den beskådas på Grand hotell Elite och just nu pågår Sveriges hamnars miljönätverksträff där.
 

Haegerstrands förvärvar mark i anslutning till Gävle hamn

Gävle har ett av Sveriges bästa logistiklägen. Närheten till snabbväxande Stockholm/Mälardalen med Ostkustens största och viktigaste containerhamn samt dubbelspåret på Ostkustbanan till Stockholm gör Gävle-området extra intressant på en redan het logistikmarknad i Mellansverige.